Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rozdělení hub - laboratorní protokol

Rozdělení hub - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Protokol týkající se tématu hub ve své první části provádí jejich klasifikaci hub a ve druhé stručně seznamuje s jejich vlastnostmi.

Obsah

1.
Říše - houby
1.1.
Hlenky
1.2.
Chitridiomycety
1.3.
Oomycety
1.4.
Houby pravé
2.
Zařazení do systému
2.1.
Vlastnosti rostlin
2.2.
Vlastnosti živočichů

Úryvek

"TÉMA: ROZDĚLENÍ HUB


ŘÍŠE: HOUBY - FUNGI
1.oddělení HLENKY - Myxomycota
2.odd. CHITRIDIOMYCETY- Chytridiomycota
3.odd. OOMYCETY(= ŘASOVKY) - Oomycota
4.odd. HOUBY PRAVÉ - Eumycota
1.třída ZYGOMYCETY - Zygomycetes ( pl. hlavičková)
2.tř. ENDOMYCETY - Endomycetes ( kvasinky)
3.tř. HOUBY VŘECKOVÝTRUSNÉ - Ascomycetes
4.tř. H.STOPKOVÝTRUSNÉ - BazidiomycetesZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU:

Tvoří samostatnou říši , řazeny dříve mezi rostliny, ale mají některé vlastnosti rostlin
a jiné vlastnosti živočichů .


Vlastnosti rostlin: - mají buněčnou stěnu
- nepohyblivost
- vytváření různých produktů

Vlastnosti živočichů: - některé jsou pohyblivé
- glykogen


Obor zabývající se houbami je MYKOLOGIE"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c15a87924a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rozdeleni_hub_lab_protokol.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse