Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozdíl mezi firmou, organizací, podnikem a společností

Rozdíl mezi firmou, organizací, podnikem a společností

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Kybernetika v řízení na oboru Podnikání a administrativa seznamuje se znaky či typy firmy, organizace, podniku a společnosti a tímto způsobem objasňuje rozdíly mezi jednotlivými subjekty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Firma
2.1
Obecná ustanovení v obchodním zákoníku
2.2
Definice firmy
2.3
Podhledy a názory autorů
3.
organizace
3.1
Definice organizace
3.2
Pohledy a názory autorů
3.3
Znaky organizace
3.4
Rozdělení organizace
4.
Podnik
4.1
Obecná ustanovení v obchodním zákoníku
4.2
Definice podniku
4.3
Pohledy a názory
4.4
Znaky podniku
4.5
Rozdělení podniku
5.
Společnost
5.1
Obecná ustanovení v obchodním zákoníku
5.2
Definice společnosti
5.3
Pohledy a názory
5.4
Znaky společnosti
5.5
Rozdělení společnosti
6.
Závěr

Úryvek

"1. FIRMA
1.1 Obecná ustanovení v obchodním zákoníku
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Hlava I: Základní ustanovení
Díl III: Obchodní firma
Ҥ 8
(1) Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou.
(2) Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují ustanovení o firmě; právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením a je-li právnickou osobou, pod svým názvem. U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži.“ [8]

1.2 Definice firmy
“V ekonomii je pojmem firma označován tržní subjekt, který je specializován na přeměnu zdrojů na statky. Pro fungování firmy jsou nakupovány služby výrobních faktorů, organizovány v jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup je prodáván. V reálném životě má firma obyčejně formu obchodní společnosti.“ [1]

1.3 Podhledy a názory autorů
Nejlépe vystihnutý pojem firmy a názorný příklad je komentován panem Kočím: “Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. To je o obchodní firmě řečeno v ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku. V běžné řeči je však zvykem užívat pojmu firma v naprosto odlišném, nesprávném významu, kdy je firma personifikována a používána jako náhražka pojmu subjekt, podnikatel či obchodní společnost. Odstrašujícím příkladem v tomto směru může být nejznámější český portál Seznam, na kterém jsou v sekci „firmy“ uváděny nejen podnikatelé, fyzické a právnické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby a organizační složky státu.“ [3]
Pojmu firma je používáno v různých souvislostech s nejasným významem, a to nejen v běžné řeči, ale i v odborných publikacích a v právní praxi. Tento stav není jistě považován za žádoucí, je považován za zmatečný a navíc i za zbytečný, neboť v českém právním řádu je poskytován dostatek pojmů s přesnými a odpovídajícími významy.
Většina autorů se shoduje na tomto obdobném tvrzení.
“Firma je název, kterým je označován určitý podnikatelský subjekt, aby byl odlišen od jiných organizací, podniků.“ [7] “U obchodních společností a družstev je obchodní firmou to označení, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku, součástí je i dodatek označující jejich právní formu (například veřejná obchodní společnost, akciová společnost). Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného podnikatele. U fyzických osob je základem obchodní firmy vždy jméno a příjmení podnikatele, který může být rozšířeno o dodatek vyjadřující například obor podnikání.“ [7] “A zároveň je firma synonymem pro průmyslový a obchodní podnik.“ [2]
Z toho vyplývá, že v praxi je podnik nebo organizace jen označována pojmem firma."

Poznámka

Citace jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25711
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse