Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozdíly mezi americkým a evropským managmentem - slovensky

Rozdíly mezi americkým a evropským managmentem - slovensky


Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje základní rozdíly mezi evropským, americkým a ajponským managmentem. Přičemž poukazuje na skutečnost, že základy evropského managmentu jsou převzaty z USA. Hlavním rozlišovacím znakem evropského managmentu je také položen na národnostní rozdíly.

Úryvek

Rozvoj vedeckého manažmentu v Európe je datovaný od začiatku 20. storočia. Jeho rozvoj bol pribrzdený 1. a 2. svetovou vojnou. Ako v USA, tak aj v Európe sa prvopočiatky manažmentu orientujú na organizáciu a riadenie výrobného procesu. Predstavitelia intuitívne presadzovali požiadavku, že dobrý inžinier by mal byť zároveň ekonómom. K najznámejším patrili napr. vo Francúzsku Charles Dupin, v Nemecku Werner von Siemens, v Československu Tomáš Baťa,...
Po druhej svetovej vojne vyspelý americký priemysel upútal pozornosť aj západnej Európy. Vyspelá hospodárska Európa rýchlo preberala americké technológie, priemyselné poznatky. Poznatky amerického manažmentu si osvojovala spolu s jeho terminológiou. Implementácia amerického manažmentu do európskych krajín však nebola len kopírovaním. Vzhľadom na historický vývoj a národné odlišnosti existovali isté osobitosti aj v jednotlivých krajinách, hlavne v ekonomickej a sociálnej oblasti. Rozdiely sú badateľné v manažmente škandinávskych krajín, Nemecka, Francúzska, Talianska a iné.

Poznámka

Základní přehled. Dobře zpracováno. Obsahuje i seznam použité literatury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4401a04e4d851.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rozdily_mezi_managmenty.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse