Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rozmnožování hub - laboratorní protokol

Rozmnožování hub - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z biologie se zabývá rozmnožováním hub. V první části vypisuje rozsáhlou teorii, ve které se zmiňuje o nepohlavním a pohlavním rozmnožování hub. V další části se zabývá rodozměnou vřeckovýtrusých hub. Poslední část se zaměřuje na rodozměnu stopkovýtrusých hub. Poslední část se zmiňuje o významu hub.

Obsah

1.
Teorie
1.1.
Nepohlavní rozmnožování
1.1.1.
Zoospory
1.1.2.
Aplanospory
1.2.
Pohlavní rozmnožování
2.
Rodozměna vřeckovýtrusých hub
3.
Rodozměna stopkovýtrusých
4.
Význam hub

Úryvek

"TEORIE : Rozmnožují se nepohlavně , pohlavně i rodozměnou

a) NEPOHLAVNÍ :
1) pučení- charakteristické u kvasinek, vytváří řetízkovité kolonie -vypadá jako podhoubí -PSEUDOMYCELIUM
2) pomocí různých výtrusů:
Druhy výtrusů: I. ZOOSPORY - nahé , neoblaněné výtrusy, jsou pohyblivé s bičíky,který pracuje opačně než u bičíkovců- vyskytují se u nejprim. hub, ve vodě, půdě
II.APLANOSPORY - oblaněné výtrusy, nepohyblivé, existuje několik druhů:
II.I.Sporangiospory - plíseň hlavičková- jsou to spory vznikající uvnitř kulovité výtrusnice
= SPORANGIOSPORY


II.II.Konidie- štětičkovec, kropidlák , konidie jsou výtrusy,
které se odškrcují od konce houbových vláken,
-kropidlák má řetízky konidií kulovitě uspořádané na KONIDIOPHORU
- štětičkovec má řetízky konidií štětičkovitě větvené"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a0e6deb53f3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rozmnozovani_hub.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse