Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rozšíření živočichů na Zemi - maturitní otázka

Rozšíření živočichů na Zemi - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o rozšíření živočichů na Zemi. Heslovitě popisuje postupné rozšíření organismů, a později i živočichů, v různých částech světa.

Úryvek

"Rozšíření živočichů na Zemi studuje vědní obor = zoogeografie.
Část naší planety osídlená živými organismy = biosféra.
Spory bakterií v atmosféře a hlubokomořské formy živočichů mohou být zastiženy shodně do přibližně stejné vzdálenosti od hladiny světového oceánu, a to asi do 11 km.
Místo, kde byl konkrétní druh uvolen, sbírán nebo pozorován = lokalita.
Území obývané jednotlivým druhem v souvislosti s rozmnožováním = areál.
Živočichové vyskytující se v blízkosti lidských sídel = synantropní.
Rozšíření organismů bývá často ovlivněno člověkem, jde o introdukci nebo zavlečení.
Pevninský celek biosféry má 8 ekologických systémů zvaných biomy – tundra, tajga, opadavý listnatý les, neopadavý subtropický a tropický les, step, poušť, savana, tropický deštný les.
Primárními konzumenty v tundře jsou severští hlodavci lumíci, známí také svými hromadnými migracemi a jsou zdrojem potravy pro šelmy, dravce a sovy.
Palearktická oblast – medvěd lední, tarbík egyptský, sovice sněžní.
Nearktická – vidloroh americký, krocan divoký, medvěd lední, sovice sněžní.
Neotropická oblast – vačice opossum, upír obecný, morče divoké.
Etiopská oblast – žirafa, daman kapský, hroch obojživelný.
Indomalajská oblast – gibon lar, tana obecná.
Australská oblast – kasuár přilbový, ptakopysk podivný.
Nearktická a palearktická oblast jsou označovány jako oblast holarktická.
Etiopská a indomalajská oblast jsou označovány jako oblast paleotropická.
Životním prostředím lvů jsou savany.
Kolika procentní roztok připravíme, rozpustíme-li 1kg NaCl ve 3kg vody? 25%.
Kolik ml ethanolu obsahuje 0,5 l 30% alkoholického nápoje? 150ml.
Kolik g NaCl je zapotřebí na přípravu 200 ml 0,2 M NaCl? 2,336g.
Hbitý pohyb šplhavců po kmenech stromů je umožněn tím, že mají na nohách dva prsty obrácené dopředu a dva dozadu.
Hemolymfa rozvádí po těle vážky pouze živiny.
Vychlípitelnou kloaku přizpůsobenou jako kopulační orgán mají vrubozobí a pštrosi.
Druhy které nebyly na naše území introdukovány (záměrné přenesení) jsou zajíc polní a rys ostrovid.
Stavba nohy švába – kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo s drápky.
Kráčivá – brouk, hrabavá – krtonožka, skákavá – kobylka, přichycovací – veš.
Vysunutý spodní pysk nymfy, který je přeměněn v masku mají vážky.
Umístění sluchového orgánu – saranče (na zadečku), cvrček (na holeni předních končetin).
Tykadla – saranče (krátká), cvrček (dlouhá).
Vytváření zvuku – saranče (třením zadních končetin o křídla), cvrček (třením křídel o sebe).
Způsob výživy – saranče (býložravci), cvrček (všežravci)"

Poznámka

Jedná se o výčet faktů, který není logicky členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d101e8b980a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO_rozsir_ziv_Zeme.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse