Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozšiřování EU na východ

Rozšiřování EU na východ

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Kratší práce se zabývá historií rozšiřování Evropské unie východním směrem a současnými tendencemi v přijímání nových členských států z východní Evropy. Podrobněji se rozepisuje o rozšíření z roku 2004 a také se dotýká kontroverzních otázek ohledně budoucnosti Balkánského poloostrova a Turecka.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie rozšiřování východním směrem
2.1
Řecko
2.2
Laekenská skupina
2.3
„Druhé východní rozšíření“
3.
Budoucnost a možnosti rozšiřování na východ
3.1
Situace na Balkánském poloostrově
3.2
Turecko
4.
Závěr
5.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"II. Laekenská skupina (5. vlna rozšiřování)
Zatím rozsahem největší rozšíření EU z 1. května 2004, kdy bylo členství uděleno celkem 10 státům (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Kypr, Malta, Lotyšsko, Estonsko a Litva). Toto rozšíření bylo velmi diskutovaným krokem a v řadě aspektů se jednalo o pro EU bezprecedentní situaci. Kromě toho, že v jednorázovém rozšíření byl počet přistupujících zemí vysoký, šlo především o „malé státy“, které navíc patřily do bývalé sféry vlivu SSSR. V průběhu přístupových jednání se také začalo hovořit o rozšiřování Unie směrem na východ v obecnější rovině.
V devadesátých letech, kdy začaly státy střední a východní Evropy (dále SVE) podávat přihlášky ke vstupu do EU, nebyla Unie na tolik nově příchozích členů a jejich potřeby připravena. Probíhala také redefinice cílů a zájmů EU v postbipolárním světě, resp. úprava a reformy starých vnitřních struktur tak, aby byla Unie schopna své zájmy hájit i v novém mezinárodním systému. Mnohokrát během celého procesu ustupovaly zájmy rozšíření do pozadí, protože bylo nejprve třeba vyřešit vnitřní situaci EU.
Bezprecedentní situace, ke kterým docházelo, si vyžadovaly také bezprecedentní řešení. Tak byla poprvé např. poskytnuta finanční pomoc kandidátským zemím ještě před samotným vstupem do Unie, ačkoliv při předchozích rozšířeních financovaly splnění požadovaných kritérií výhradně samy kandidátské státy. Tentokrát sama EU vytvořila nové finanční nástroje (PHARE, SAPARD, ISPA), které měly napomoci kandidátským státům dosáhnout požadované úrovně v různých oblastech. „ Tento poměrně masivní přeliv finančních prostředků do kandidátských zemí je obecně vysvětlován snahou EU minimalizovat následky přijetí nepřipravených partnerů, zvláště potom u takto vysokého množství kandidátů.“ Dalším možným vysvětlením je zohlednění komunistické minulosti kandidátských států, kterým se Unie snažila pomoci s tranzicí v zájmu vytvoření a zachování stability v regionu.
Vzhledem k vysokému počtu kandidátských zemí je logické, že se EU pokoušela rozdělit jejich přístup do několika vln, aby integrace byla rozfázovaná a pozvolnější. První problémy se však objevily už u stanovení kritérií, na základě kterých by se přistupující země měly třídit, a s jejich následným aplikováním komplikace pokračovaly. Při pokusech o „hodnocení“ a seřazení zemí podle různých aspektů se projevila až negativní soutěživost mezi kandidátskými státy a jejich vztahy se zhoršovaly. Neméně se tato problematika dotkla stávajících členů Unie, protože ani tam nebyl možný konsensus a podpora jednotlivým uchazečům se různila podle vlastních zahraničněpolitických zájmů konkrétního státu.
Přes tyto potíže byla vybrána tzv. Lucemburská skupina (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Kypr), která by měla být v přijetí do Unie upřednostněna. Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím byla však tato strategie zrušena a nově byla definována tzv. Helsinská skupina (Bulharsko, Rumunsko, Malta, Slovinsko, Lotyšsko, Litva), která měla v přípravách na členství „dostihnout“ Lucemburskou skupinu tak, aby se všech dvanáct států stalo členy zároveň. Na jednorázové rozšíření takového rozsahu však nebyly připraveny vnitřní struktury EU, takže po několika vnitřních reformách se členové dohodli na definitivním kompromisu. V roce 2001 byla na summitu v Laekenu deklarována nová kandidátská skupina, která vznikla vyřazením Bulharska a Rumunska z kompletní dvanáctky. Těchto deset států Laekenské skupiny se stalo členy EU k 1. 5. 2004."

Poznámka

Teritoriální studia, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21627
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse