Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Roztoky - laboratorní protokol

Roztoky - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol se zabývá tématem roztoků. V teorii se zmiňuje o koncentraci. Úkol č. 1 je věnován přípravou roztoků přesné koncentrace. Uvádí zde postup a vypracování, které je znázorněno v tabulce. Vše je shrnuto v závěru.

Obsah

1.
Třída
2.
Datum
3.
Jméno
4.
Téma
4.1.
Teorie
4.2.
Úkol č. 1
4.2.1.
Pomůcky
4.2.2.
Chemikálie
4.2.3.
Postup
4.2.4.
Vypracování
4.2.5.
Závěr

Úryvek

"TŘÍDA: JMÉNO:

DATUM:

LABORATORNÍ PRÁCE Č. 9


TÉMA : ROZTOKY

TEORIE : Koncentrace a) hmotnostní procentuální koncentrace


b) objemová procentuální koncentrace C


c) molární koncentrace - vyjadřuje kolik molů látky je rozpuštěno v 1l
ÚKOL Č.1 : PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PŘESNÉ KONCENTRACE

POSTUP: 1) Navážíme 60 g NaCl , rozpustíme v troše destilované H2O a po rozpuštění dolijeme na objem 300 cm3
2) Navážíme 60 g NaCl , v odměrném válci odměříme 240 g destilované H2O , NaCl rozpustíme v trošce H2O z 240 g ml a po rozpuštění dolijeme zbytek
3) Navrhněte jiný postup na přípravu 300cm3 20% NaCl"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text je cca 1 strana.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509430ac947ae.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Roztoky_lab_protokol.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse