Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rušená krystalizace - laboratorní protokol

Rušená krystalizace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol na téma rušená krystalizace uvádí použité chemikálie a pomůcky. Pracovní postup je zde zobrazen v přehledných a popsaných nákresech, na závěr je vyhodnocení celého protokolu.

Obsah

1.
Příprava jodidu olovnatého rušenou krystalizací
1.1.
Chemikálie a pomůcky
1.2.
Postup
1.3.
Závěr

Úryvek

"Příprava jodidu olovnatého rušenou krystalizací
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: 3 kádinky, 2 kahany, 2 síťky s azbestem, nálevka, filtrační papír, stojan, tyčinka, kuželové baňka, 2 trojnožky
Chemikálie: Pb(NO3)2 (dusičnan olovnatý), KI (jodid draselný), benzín"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50732b225f706.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_jodidu_olovnateho_lab_protokol.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse