Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Rušená krystalizace - laboratorní protokol

Rušená krystalizace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol z chemie se zabývá přípravou jodidu rušenou krystalizací. Jsou zde vypsány potřebné pomůcky a chemikálie. Je uveden postup přípravy a popsáno vypracování s potřebnými rovnicemi. Závěr tvoří krátké shrnutí.

Obsah

1.
Třída
2.
Datum
3.
Jméno
4.
Téma
4.1.
Úkol č. 1
4.1.1.
Pomůcky
4.1.2.
Chemikálie
4.2.3.
Postup
4.2.4.
Vypracování
4.2.5.
Závěr

Úryvek

"TÉMA : KRYSTALIZACE RUŠENÁ

ÚKOL Č. 1 : PŘÍPRAVA JODIDU OLOVNATÉHO RUŠENOU KRYSTALIZACÍ

POMŮCKY: 2 kádinky, kuželová baňka, síťka, stojan , žíhací a filtrační kruh, nálevka, tyčinka ,filtrační papír

CHEMIKÁLIE : pevný Pb(NO3)2 (pozor jed), zř. HNO3 , pevný KI

POSTUP: V první kádince rozpustíme ve 100 cm3 dest. vody 0,33 g Pb(NO3)2 .Pokud se při rozpouštění objeví bílý zákal , přidáme pár kapek zř. HNO3 až se zákal rozpustí.
V druhé kádince rozpustíme 0,33 g KI v dest. Vodě o stejném objemu.Oba roztoky zahřejeme k varu , slijeme je do kuželové baňky a zchladíme pod proudem studené vody. Začínají se nám postupně objevovat zlatavé krystalky PbI2 .Po úplném vychlazení necháme směs chvíli ustát a přefiltrujeme."

Poznámka

Práce je kratší než 1 strana.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50942d467514b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rusena_krystalizace.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse