Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rusko a USA v 17. až 20. století - maturitní otázka 4/6

Rusko a USA v 17. až 20. století - maturitní otázka 4/6

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje Rusku a Spojeným státům americkým v období 17. až 20. století. Nejprve nastiňuje vývoj na území Ruska, rozebírá vládu jednotlivých panovníků, seznamuje s jejich politikou, reformami a také revolucemi. Poté pozornost soustředí na vývoj v USA, popisuje vznik Spojených států, přijetí Listiny práv i průběh občanské války v 19. století. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Vývoj v Evropě v první polovině 19. století - maturitní otázka 3/6 a následující zde První světová válka - maturitní otázka 5/6.

Obsah

1.
Rusko v 17. – 20. století
1.1.
Vývoj v Rusku v 17. století
1.2.
Rusko za vlády Petra I. Velikého
1.3.
Období palácových převratů
1.4.
Vláda Kateřiny II. Veliké
1.5.
Rusko za Mikuláše I.
1.6.
Vláda Alexandra II. a Alexandra III.
1.7.
Vláda Mikuláše II.
1.8.
V předvečer 1. světové války
2.
Vývoj USA do roku 1865
2.1.
Americká revoluce a vznik Spojených států
2.2.
Občanská válka v USA
2.3.
USA na konci 19. století

Úryvek

"Rusko za vlády Petra I. Velikého
▪ Rusko je na počátku 17. století zaostalým feudálním státem s převažující zemědělskou výrobou; veškerá půda patří feudálům (největší feudál = car) = rolníci jsou připoutáni k půdě, jsou tedy nevolníky – časté útěky rolníků do okrajových částí Ruska; přestože je v Rusku dostatek půdy, která je kultivována na pole, nedochází ke zlepšování technologie práce; řemeslo a obchod je na velmi nízké úrovni; hlavní překážkou obchodu se západní Evropou je, že Rusko v minulosti ztratilo všechny přístupy k moři až na Archangelsk, který je ale převážnou část roku zamrzlý; v kultuře značný vliv pravoslavné církve
▪ Petr I. Veliký (1682 – 1725) – rozhodný, energický, inteligentní, vynalézavý, pracovitý, náročný jak k sobě, tak ke svým spolupracovníkům, schopný prosazovat svou vůli i silou; spravedlivý a přísný panovník; v přestrojení podniká studijní cestu do západní Evropy – poznal úroveň zemědělské a řemeslné výroby, moderní výrobní technologie, způsob života a kulturu, správu státu, vědu, techniku, válečné umění; jeho cílem bylo zapojit Rusko do evropské
politiky; úsilí o přístup k moři – neúspěšné boje s Turky na jihu + boje o Balt: koalice s Dánskem, Saskem a Polskem proti Švédsku; započata tzv. severní válka (1700 – 1721) - Švédsko nejprve poráží Dánsko a r. 1700 u Narvy i Rusko; při útocích na Polsko Petr I. reorganizuje armádu; r. 1709 vítězí Rusko nad Švédy u Poltavy; ke koalici se proti Švédům připojuje Prusko; švédská flotila poražena, 1721 mír v Nynstadtu  Rusko obsazuje východní Pobaltí, zisk Ingrie, Estonska, Livronska, části Karélie; ruské výpravy na Sibiř a Dálný východ; nový název země – Ruské impérium; na dobytém území založeno nové sídelní město Sankt Petěrburk (Petrohrad)
▪ reformy Petra I. – vojenská – evropsky vyzbrojená a odborně vycvičená pravidelná armáda, vybudováno válečné námořnictvo a baltské loďstvo; hospodářská – merkantilní politika (podpora manufaktur a podnikání, celní ochrana), zakládány nevolnické manufaktury, budování vodních cest, zváni cizí odborníci z Nizozemí, Německa, sjednocení oběživa; správní – zřízen vládní senát (pomáhá carovi), jednotlivé obory státní správy řídí kolegia = ministerstva, moderní úřední správa v rukou cara; dohled tajné kanceláře na úřednictvo a poddané; země rozdělena na gubernie spravované gubernátory + samospráva měst; šlechtic je povinen sloužit státu (příležitost i pro obyčejné občany = vznik nové vojensko-úřednické šlechty); evidence obyvatel, zaváděny nové daně (např. daň z hlavy = duše); církev podrobena státnímu dohledu, zdaněny příjmy, po smrti patriarchy založen Svatý synod (9 biskupů, car zastoupen úředníkem) - církev vřazena do státní správy; školská a kulturní – podpora vzdělání, zakládány odborné školy, Ruská akademie věd, zřízeny tiskárny (bohaté překlady), zaveden juliánský kalendář, zjednodušena ruská azbuka
▪ reformy vyvolávají odpor nevolníků – všechna spiknutí tvrdě potlačena (i z řad vlastní rodiny)

Období palácových převratů
▪ po Petrově smrti období palácových převratů (během krátké doby se na trůně vystřídalo 6 carů a careven)
▪ Kateřina I (1725 – 1727), Petr II. Alexejevič (1727 – 1730), Anna Ivanovna Kuronská (1730 – 1740), Ivan VI. Antonovič (1740 – 1741) + regentská vláda Anny Leopoldovny; až za Alžběty I. – Jelizavety Petrovny (1741 – 1761) – pomalý návrat k tradici Petrových reforem; Petr III. Fjodorovič (1761 – 1762), vnuk Petra I., pro neoblíbenost vládl jen několik měsíců

Vláda Kateřiny II. Veliké
▪ Kateřina II. Veliká (1762 – 1796) – vzdělaná, energická, cílevědomá, osobně bezohledná jako Petr I.; z trůnu svrhla svého neoblíbeného manžela Petra III.; dokončila budování absolutistické monarchie započaté Petrem I.
▪ vnitřní politika – ochrana zájmů šlechty a carského absolutismu; podpora zemědělství, obchodu a hospodářství, zrušena šlechtická doživotní povinnost státu, utužování nevolnictví; nucené práce v manufakturách + závazky vůči státu; posílení armády a upevnění byrokratického aparátu; navenek Kateřina II. reprezentantkou osvícenského absolutismu, v rámci reforem si však nechtěla proti sobě poštvat šlechtu; vnitřní nepokoje - růst nenávisti rolníků k vrchnosti - selská válka (1773 – 1774) pod vedením donského kozáka Jemeljana Pugačova – rolníci poraženi; zostřeny zákony o nevolnictví, uzákoněna a sjednocena šlechtická práva (Listina práv, svobod a výsad ruského panstva), obdobná práva pro měšťanstvo, posílena správa, policie, armáda, tvrdé stíhání volnomyšlenkářství – na Sibiř vypovězen Alexandr Nikolajevič Radiščev"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22040
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse