Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ryby - laboratorní protokol

Ryby - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Protokol z biologie se zabývá tématem ryb. Systematicky je rozděluje do skupin. Jsou vysvětleny jejich třídy, podtřídy a nadřády. V další části vypisuje konkrétní ryby a k nim uvádí také stručnou charakteristiku.

Obsah

1.
Třída - Ryby
1.1.
Podtřída - Paprskoploutví
1.1.1.
Nadřády
1.2.
Podtřída - Nozdratí
1.2.1.
Nadřády
2.
Kapr obecný
3.
Rybník
4.
Rybník chovný
5.
Kapří plůdek
6.
Karas obecný
7.
Lín obecný
8.
Okoun říční
9.
Štika obecná
10.
Plotice obecná
11.
Mřenka mramorovaná
12.
Střevle potoční
13.
Sumec velký
14.
Úhoř říční
15.
Losos obecný
16.
Pstruh obecný
17.
Pstruh americký duhový
18.
Treska obecná
19.
Mník jednovousý
20.
Latimerie podivná
21.
Korálové rybky
22.
Bahník africký

Úryvek

"TŘÍDA: RYBY – OSTEICHTYES:
1)PODTŘÍDA : Paprskoploutví - Actinopterygii
NADŘÁDY : Násadcoploutví - Brachiopterygii
Chrupavčití - Chondrostei
Mnohokostnatí - Holostei
ostnatí - Teleostei

2)PODTŘÍDA : Nozdratí - Choanichtyes
NADŘÁDY : Lalokoploutví - Crossopterygii
Dvojdyšní - Dipnoi
a) Paprskoloutví – měkké paprsky vyztužují ploutve
• Násadcoploutví – žijí i na souši , jsou primitivní, zástupce bichir
• Chrupavčití- mají chrupavčitou kostru, znaky paryb, zást. jeseteři
• Mnohokostnatí.- mnoho kostí, zást. kostlín
• Kostnatí – nejznámější ryby

b) Nozdratí – dýchají žábrami, plicním vakem
• Lalokoploutví- zást. latimerie podivná
• Dvojdyšní – dýchají žábrami,když jsou bez vody, zavrtávají se do bahna a dýchají plícemi, zást. bahníci

1) Kapr obecný- nejzákladnější ryba,2dílný plynový měchýř,hřbetní ploutev je nízká a podlouhlá,ocasní ploutev je heterocerkní- nesouměrná,vykrojená
- vpravo lysec- šupiny po stranách těla
- vlevo naháč - bez šupin
- dole šupináč"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a0e1375bb31.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ryby.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse