Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > STOMIX s.r.o. - finanční analýza

STOMIX s.r.o. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je finanční analýza obchodně stavební společnosti STOMIX s.r.o. V první části je daná společnost blíže představena a dále je vysvětlen princip ukazatelů, které jsou součástí finanční analýzy. Následně je provedeno zhodnocení jak samotného podniku, tak i jeho postavení v rámci odvětví. K tomu jsou využity poměrové ukazatele včetně DuPontova rozkladu a ekonomická přidaná hodnota.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Cíl práce
1.2
Základní údaje o firmě STOMIX s.r.o.
2.
Použitý metodický aparát
2.1
Poměrové ukazatele
2.1.1
Ukazatele rentability
2.1.2
Ukazatele likvidity
2.1.3
Ukazatele aktivity
2.1.4
Ukazatele zadluženosti
2.2
DuPontův rozklad
2.3
EVA
3.
Aplikace
3.1
Aplikace poměrových ukazatelů
3.1.1
Hodnoty jednotlivých ukazatelů
3.1.2
Du Pontův rozklad a vlivy změn hodnot dílčích ukazatelů
3.2
Ukazatele likvidity
3.3
Ukazatele aktivity
3.4
Ukazatel zadluženosti
3.5
Ekonomická přidaná hodnota
4.
Závěr a shrnutí
5.
Zdroje
6.
Přílohy
6.1
Rozvaha
6.1.1
Aktiva
6.1.2
Pasiva
6.2
Výsledovka

Úryvek

"2. Použitý metodický aparát
2.1 Poměrové ukazatele
Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Obecně je lze vypočítat jako podíl dvou položek z jednotlivých výkazů, podle jejich souvislostí. Těchto závislostí existuje mnoho, a proto jsou pro tuto analýzu vybrané pouze některé uvedené dále, podle zaměření této práce. Na druhou stranu je však důležité nevyvozovat závěry pouze z hodnoty jednoho ukazatele, ale musíme vzít v úvahu i ukazatele ostatní s ním související. Tyto ukazatele tedy vypovídají o postavení podniku a bývají srovnávány s ostatními podniky odvětví. Mohou také být indikátory problémů společnosti.

V této práci jsou použity tyto ukazatele:

2.1.1 Ukazatele rentability
1. Rentabilita vlastního kapitálu ROE: ROE = čistý zisk/vlastní kapitál
Obvykle se porovnává s alternativními formami investic se stejným rizikem. Hodnota ukazatele musí být vyšší, než je průměrná sazba úročení bankovních vkladů.
2. Rentabilita celkového kapitálu ROA: ROA = čistý zisk/aktiva
Označuje produkční sílu podniku. Měří, jaký efekt připadá na jednotku majetku zapojeného do podnikatelské činnosti. Neodráží jak změny daní, tak i kapitálové struktury
3. Rentabilita celkového investovaného kapitálu: ROCE = čistý zisk/(vlastní kapitál + zpoplatněné zdroje)
Vyjadřuje na jedné straně schopnost organizace odměnit ty, kteří poskytli prostředky a na straně druhé schopnost přilákat nové investory. Bere v úvahu i kapitál, který pochází z jiných zdrojů než ze základního kapitálu. Jeho hodnota musí být vyšší, než úroková sazba, za kterou si podnik půjčuje cizí kapitál.
4. Rentabilita tržeb ROS: ROS = čistý zisk/tržby

2.1.2 Ukazatele likvidity
1. Běžná likvidita BL: BL = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky
2. Pohotová likvidita PL: PL = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky
3. Peněžní likvidita OL: OL = (peníze + peněžní ekvivalenty)/krátkodobé závazky

2.1.3 Ukazatele aktivity
1. Obrat aktiv = Tržby/aktiva
2. Obrat zásob = Tržby/zásoby
3. Obrat pohledávek = Tržby/pohledávky
4. Obrat dlouhodobého majetku = Tržby/dlouhodobý majetek"

Poznámka

Vysoká škola ekonomická v Prace, Finance podniku. Délka práce bez tabulek a příloh je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19989
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse