Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Sacharidy - laboratorní protokol

Sacharidy - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Protokol z chemie objasňuje reakce sacharidů. Vypisuje potřebné pomůcky a chemikálie. V prvním úkolu můžeme vidět reakci škrobu s Lugolovým roztokem. Druhý úkol odpovídá na otázku zabarvení jednotlivých sacharidů.

Obsah

1.
Reakce sacharidů
2.
Pomůcky a chemikálie
3.
Reakce škrobu s Lugolovým roztokem
4.
Zabarvení sacharidů

Úryvek

"Datum:
Jméno:

Téma: Reakce sacharidů
Pomůcky: kahan, trojnožka, síťka, kádinka (500ml), sada zkumavek
Chemikálie: Lugolův roztok, I2 v KI → II, Fehlingovo činidlo, vzorky cukru

Úkol č. 1: reakce škrobu s Lugolovým roztokem

a)b) brambor + IIK → černá barva

c) škrob + Fehlingovo činidlo → bez reakce, barva se nezměnila"

Poznámka

Práce obsahuje dva nákresy. Čistý text je cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50771550cf2d0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Reakce_sacharidc_lab_protokol.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse