Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády, výdaje a zdanění - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády, výdaje a zdanění - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky seznamují s ekonomickou úlohou vlády. Důraz je kladen na stručný popis vládních výdajů a ekonomických aspektů zdanění. Text vypisuje zásady zdanění. Zabývá se strukturou federálních daní a účinkem zdanění. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Vládní výdaje
2.
Ekonomické aspekty zdanění
2.1.
Zásady zdanění
2.2.
(Federální) daně
2.3.
Daně a efektivnost

Úryvek

"A/ VLÁDNÍ VÝDAJE
Každý Američan se setkává se třemi úrovněmi vlády: federální, státní a místní.

B/ EKONOMICKÉ ASPEKTY ZDANĚNÍ
Při volbě struktury zdanění vláda ve skut. rozhoduje o tom, jak získat potřebné zdroje od domácností a firem a vložit je do kolektivní spotřeby a investic. Peníze získané zdaněním jsou tedy prostředkem, kt. se reálné zdroje transformují ze soukromých statků na kolektivní statky.

ZÁSADY ZDANĚNÍ
- Princip prospěchu a princip platební schopnosti
Princip prospěchu: zdanění úměrně prospěchu získaného z vládních programů
Princip platební schopnosti: zdanění má pomáhat spravedlivému rozdělování
Horizontální spravedlnost: ti, kdo jsou na tom v podstatě stejně, mají být stejně zdaněni
Vertikální spravedlnost: sobě nerovní by měli být zdaněni nestejně

- Pragmatické daňové kompromisy
a) progresivní/degresivní/proporcionální - podle toho, odnímá-li lidem s vysokým důch. tentýž/větší/menší podíl důch., než jaký odnímá důchodově slabým
b) přímé/nepřímé daně - uvaleny na SaS, a tedy pouze „nepřímo“ na jednotlivce

DANĚ A EFEKTIVNOST
Vliv daňových sazeb na prac. úsilí je nejasný. Účinek vysokých daní na majetkový důchod je mnohem zřetelnější – dochází k přesunům zdrojů. Nejdůležitější účinek může mít nikoli úroveň zdanění, ale rozdíly v daň. sazbách.

- Lafferova křivka OBR. STR. 795
1980: škola strany nabídky argumentovala, že destimulující účinky vysokých mezních daň sazeb jsou odpovědné za mnoho národních nemocí – za nízké úspory, recesi, stagnující produktivitu, vysokou inflaci. Zdůrazňovali význam nízkých mezních daň. sazeb pro dobrou ek. výkonnost.
Osa x: daň. sazba
Osa y: celk. daňový příjem  „kopeček“"

Poznámka

Makroekonomie přednáška Samuelson 15/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0121.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicka_uloha_vlady_zdaneni.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse