Satanismus

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce si klade za cíl seznámit se satanismem. Nejdříve se dočteme o počátcích toho hnutí a o jeho zakladatelích. O názorech tohoto hnutí nás informují citace ze Satanské bible. Autor ji také porovnává s klasickou Biblí. Následuje popis jednotlivých skupin satanistů a zjištění, co mají společného. Dále si autor klade otázku, proč byl a je satanismus populární. Nechybí ani uvedení druhů satanismu: náboženský, antimorální a antikulturní. Autor radí, komunikovat se satanistou. Poté autor zařadil exkurz po historii tohoto hnutí. V závěru seznamuje s jeho zásadami, symboly a s hlavními myšlenkami.

Obsah

1.
Zakladatelé satanismu
2.
Satanská bible
3.
Satanisté a jejich společné prvky
4.
Fenomén satanismus
5.
Druhy satanismu
5.1
Náboženský
5.2
Antimorální
5.3
Antikulturní
6.
Jak hovořit se satanistou
7.
Historie satanismu
8.
Symboly, zásady a hlavní myšlenky
9.
Srovnání Satanské bible s Biblí

Úryvek

"Satanismus, který má své kořeny v minulosti v podobě tajných skupin, praktikujících vzývání ďábla a zesměšňujících katolickou bohoslužbu v tak zvané "černé mši", dostal svou organizační strukturu zásluhou autora Satanské bible. Tato kniha, která vychází z přesvědčení, že člověk je sobecká a násilnická bytost, a proto má právě tyto vlastnosti v boji o přežití rozvíjet, nachází u mládeže odezvu.
Dnes již zesnulý Anton Szandor LaVey, v jehož žilách kolovala rumunská, gruzínská i cikánská krev (cikánská babička mu v dětství vyprávěla o upírech a čarodějnicích, jak o tom slyšela v rodné Transylvánii) měl pestrý život. Krotitel lvů v cirkuse, kouzelník v zábavním parku, student kriminalistiky, nakonec policejní fotograf.To vše formovalo jeho myšlení spolu se zájmem o magii, hypnózu a čarodějnictví. Viděl formálnost a plytkost amerického křesťanství, rozpor mezi zbožnými řečmi a bezbožným životem. Vytvořil tedy svůj systém, který není pouhou negací, ale promyšlenou perverzí (z latinského "perverto", převracím) křesťanské věrouky. Proto satanismus se rouhá Bohu, kterého křesťané vzývají jako Otce Ježíše Krista .Oslavuje naopak Satana, jehož vůli - a to je zlo - chce činit. LaVey tu užívá slovní hříčku: anglické slovo "evil" (zlo) při čtení pozpátku vytvoří slovo "live" (živý). Z toho plyne, že by se člověk měl zlu oddat a radovat se z něj.
"Sátán" je hebrejské slovo, které znamená ve Starém Zákoně totéž co nepřítel, odpůrce či žalobce .V řeckém textu Nového Zákona je "satan" překládán jako "diabolos", ďábel. Křesťan ví o jeho moci (v tom se shoduje s LaVeyem), ale věří, že Ježíš Kristus nad ním už zvítězil .V této jistotě skládá německý reformátor Martin Luther svou píseň "Ein feste Burg ist unser Gott" (Hrad přepevný je Pán Bůh náš):"Byť svět i plný ďáblů byl, chtějících nás zhltiti, však žádný by z nás neubyl, musejí ustoupiti. Kníže světa toho, ač bouří mnoho,co chce , nespraví, soud Boží ho dáví,slovíčko jej porazí."
Tomu se ovšem satanismus vysmívá. Satan, kterého chápe jako temnou přírodní sílu a "ducha revolty" (J. W. Goethe ve svém "Faustu" označuje Mefistofela jako "ducha, jenž stále popírá") je naopak v jeho pohledu neporazitelný prazáklad zla.
Biblické Desatero je v LaVeyově systému nahrazeno "Satanským devaterem". Už první "pravda" zní: "Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!" A ve stejném směru se nese i osmý článek Devatera: "Satan znamená všechny tak zvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení."
Satanismus má samozřejmě nejrůznější podoby. Někde převládá u mladistvých spíše touha po extrémní komunitě s nádechem "tajemna", při němž příjemně mrazí. Třebaže stoupenci této kategorie bývají často inteligentní, z větší části jsou sociálně nepřizpůsobiví, s problémy uplatnění. Rituály uspokojují jejich touhu po získání peněz, moci a sexu.
Velmi často se oddanost satanskému hnutí spojuje s užíváním drog a konzumování heavy - metalové hudby. Hudební skupiny, které ji produkují, často krouží kolem témat smrti, zatracení, násilí, jehož představitel je právě Satan. V roce 1969 skupina "Rolling Stones" hrála v Altamontu před třemi sty tisíci fanoušky v čarodějnických róbách svou skladbu "Sympathy for the Devil" (Sympatie k ďáblovi). Ještě neskončili a na zemi ležel probodený černoch. V zápětí byli další mrtví a zranění. - Kult ďábla, propagovaný členy hnutí tak zvaným "rohatým pozdravem" (vztyčený ukazováček a malíček) zřejmě dokáže probudit destruktivní síly, jež se mohou vybít tragickým způsobem."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2715
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse