Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Schéma konceptu práce managera - maturitní otázka

Schéma konceptu práce managera - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve heslech definuje managera a věnuje se jeho činnostem v podniku. Na přiloženém schématu ukazuje vztahy a souvislosti mezi těmito jednotlivými činnostmi.

Obsah

1.
Manažer
2.
Řízení podniku - plní manažer
2.1
Plánování
2.2
Organizování
2.3
Výběr a rozmísťování spolupracovníků – tj. personální zajištění
2.4
Vedení lidí
2.5
Kontrola

Úryvek

“Řízení podniku se skládá z těchto základních činnosti ) ty plní manažer):
Plánování
- stanovení cílů a postupů k jejich dosažení
Organizování
- přepisování činností lidí
- rozdělování jednotlivců do kolektivů, útvarů, úseků
- určování nadřízenosti a podřízenosti mezi těmito jednotlivci
- tímto vzniká tzv. organizační struktura
Výběr a rozmísťování spolupracovníků – tj. personální zajištění
- výběr pracovníků na základě schopností
- rozmísťování pracovníků
- konkretizace úkolů pro pracovníky
- povýšení ve funkci, přesuny
- „přetahování mozků“ z jiných podniků
Vedení lidí
- usměrňování pracovníků - příkazy
- instrukce
- zásady kázně
- motivace lidí (hmotně, nehmotně)"

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4845aa75ef21b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Schema_prace_mngera.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse