Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS)

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce poskytuje náhled na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které hraje jednu z hlavních rolí na úseku požární ochrany a přispívá k odstraňování škod rozličného druhu. Cíl textu tkví v analýze dostupných informačních materiálů, na jejímž základě popisuje fungování a hlavní organizační rysy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj a základní charakteristika
3.
Zájmy a cíle SH ČMS
4.
Metody realizace a prosazování zájmů a adresáti nátlaku
5.
Způsob financování a hospodaření
6.
Organizační struktura
6.1
Ústřední orgány a Kancelář SH ČMS
6.2
Orgány KSH a kancelář
6.3
Orgány OSH a kancelář
6.4
Orgány SDH
7.
Spolupráce s jinými organizacemi
8.
Závěr
9.
Seznam literatury a použitých zdrojů

Úryvek

“ 3. Zájmy a cíle SH ČMS

Tato organizace v souladu s deklarovanými cíli spočívajícími ve vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví a majetku občanů před požáry a poskytování pomoci při událostech, kdy je v nebezpečí život, zdraví a majetek, se snaží pomáhat veřejnosti (především obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám) několika způsoby:
1. Předcházení požárům - provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v požární ochraně, školí zaměstnance, podílí se na provádění preventivních požárních kontrol či vyvíjí preventivně – výchovnou činnost mezi občany a mládeží.
2. Likvidace požárů a jiných mimořádných událostí – přispívá k záchraně života, zdraví a majetku občanů.
3. Odstraňování následků požárů a jiných mimořádných událostí.
4. Působení na mládež, její výchova k dodržování zásad požární bezpečnosti a její získávání pro aktivní členství i práci.
5. Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí stejně jako ediční a publikační činnost jak pro své členy tak i ostatní občany.
6. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
7. Plnění preventivních a represivních úkolů v oblasti krizového řízení a prevence při živelných katastrofách.

SH ČMS je rozděleno na několik úseků orientujících se na určitou oblast činnosti. Jedná se o úsek mládeže, úsek represe, úsek prevence, úsek vnitroorganizační, úsek zahraniční a úsek ekonomický. Mimoto je zřizovatelem dvou vzdělávacích zařízení – Ústřední hasičské školy Jánské koupele a Ústřední hasičské školy Bílé Poličany.
Úsek mládeže má ve své kompetenci především hledání zdrojů finančních prostředků na činnost hasičské mládeže. Hlavní pozornost samozřejmě směřuje k rozvoji poznatků mládeže v rámci požární ochrany prostřednictvím letních škol, specializačních kurzů a školení. SH ČMS mladší generaci nabízí rovněž volnočasové aktivity (sportovní soutěže mladých hasičů, BAMBIRIÁDA, hra Plamen, tábory).
Úsek represe se snaží spoluzajišťovat odbornou přípravu k dosažení odborné způsobilosti velitelů jednotek či družstev a strojníků, dále ve vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem provádět prověřovací cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému, realizovat sportovní akce (např. hasičský útok či běhy na krátké vzdálenosti) a vykonávat publikační činnost.
Cílem úseku prevence je získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů i jiných nebezpečí. Dále se snaží působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. V hasičském tisku rovněž publikuje články vztahující se k prevenci.
Vnitroorganizační úsek může být chápán jako pomocný prvek uvnitř SH ČMS zajišťující především komunikaci mezi jednotlivými orgány či organizačními jednotkami, poskytující informace ze zasedání orgánů, kontrolující plnění schválených plánů činnosti a vyřizující stížnosti.
Úsek zahraniční si klade za cíl prohlubovat spolupráci se zahraničními nebo mezinárodními hasičskými organizacemi, rozvíjet přímou spolupráci se zahraničními hasičskými svazy zejména se svazy sousedícími s Českou republikou, průběžně připravovat reprezentace mládeže a dospělých ČR pro účast na mezinárodních soutěžích a vytvářet podmínky pro zapojení vybraných organizačních celků jednotek SH ČMS do mezinárodní pomoci při živelních pohromách i mimořádných událostech.
Úsek ekonomický zajišťuje hospodaření SH ČMS, hledá zdroje finančních prostředků pro činnost SH ČMS, usiluje o navýšení majetku a sestavuje účetní závěrku. Snaží se o změny grantového systému ve smyslu přidělování grantů na delší období.
Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích a v Bílých Poličanech vykonávají základní odbornou přípravu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, velitelů, strojníků, nositelů dýchací techniky, dále školení řidičů – strojníků a vzdělávání členů SH ČMS. V Jánských koupelích navíc pořádají komerčně zaměřené akce pro ostatní klientelu (rekreační a ozdravné pobyty)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11280
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse