Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sekáče, sekání oceli

Sekáče, sekání oceli


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně zabývá sekáči a sekáním oceli. Nejprve popisuje užitnost sekáčů, jejich druhy, i závislosti působení sekáče. V druhé části práce charakterizuje proces sekání a prosekávání.

Obsah

1.
Sekáče
1.1.
Druhy sekáčů
1.2.
Dělící působení sekáče
2.
Sekání a prosekávání

Úryvek

"SEKÁČE, SEKÁNÍ OCELI

Sekáče slouží k dělení materiálu a k oddělování přebytečných částí výkovků. Polotovar položíme na kovadlinu, případně jej upneme do svěráku, a provedeme do něj záseky z jedné a z druhé strany do takové hloubky, aby následně došlo k oddělení materiálu.

Existuje několik základních druhů sekáčů, a to podle jejich použití na:
a) Sekáč pro sekání za tepla, jenž má štíhlé ostří a úhel břitu 20˚- 40˚; jejich ostří je kalené a popuštěné.
b) Sekáč pro sekání za studena, který má mohutnější těleso a širší břit s úhlem 60˚- 80˚, neboť odpor materiálu při tváření za studena je větší a vyžaduje větší sílu, potřebnou k přeseknutí (oddělení materiálu).
c) Sekáč s tvarovým ostřím, sloužící k vysekávání tvarových závad, k vysekávání žlábkových drážek, apod.Tvar ostří si pak můžeme vyrobit podle potřeby, v závislosti na charakteru příslušné operace.

Dělící působení sekáče je závislé na působící síle a na úhlu břitu. Čím větší je úhel, tím
- větší je vynaložení síla, sekáč vniká těžce do materiálu
- tím více sekáč pěchuje materiál
- tím menší je namáhání ostří sekáče (vyšší trvanlivost břitu)
- tím méně se láme ostří sekáče

Sekání a prosekávání
- Sekání představuje technologickou operaci, sloužící k úplnému oddělení materiálu.
- Prosekávání slouží k částečnému oddělení (naseknutí) materiálu tak, že polotovar
zůstává ve formě kompaktního celku.
Pokud při sekání nedojde k úplnému oddělení materiálu, pak jej ulomíme buď úderem kladiva přes hranu kovadliny, nebo sekáčem dosekneme skrz materiál těsně vedle hrany kovadliny, popřípadě čelistí svěráku (efekt střihu- obdobně jako u pákových nůžek). Tímto se zabrání poškozování nástrojů, a to jak sekáče, tak i podložky.
Prosekávání (štípání) se provádí zpravidla na plochých profilech nebo na plechu, a to pouze v jisté, předem orýsované délce úseku. Proseknutá část se většinou ještě dodatečně upravuje. Zásadně se prosekávání provádí na podložce z měkké oceli, a nikoli na dráze kovadliny. Tím se zabrání poškození, resp. otupení či vyštípnutí ostří sekáče."

Poznámka

Práce byla vypracována do předmětu Technologie kovů na katedře Technické výchovy PdF OU.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: techx0005.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sekace_sekani_oceli.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse