Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce z didaktiky pracovních činností- Ferda mravenec

Seminární práce z didaktiky pracovních činností- Ferda mravenec


Kategorie: Pedagogika, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Práce obsahuje přípravu na vyučování do školní družiny.

Obsah

1.
Odpočinková činnost
2.
Zájmová činnost
3.
Rekreační činnosti
4.
Příprava na vyučování

Úryvek

"Odpočinková činnost

• poslech hudby o mravencích
• omalovánky
• četba Ferdy mravence

VC: Získávání nových informací o mravencích
Rozvoj: jemné motoriky, pozornosti,

Zájmová činnost

Poznáváme mravence a jejich kamarády na naší školní zahradě

Motivace:
putování po stanovištích na zahradě, na kterých se děti seznámí s
mravenci opravdovými i s postavami z knih Ondřeje Sekory.

Výstupy:
Znalost vybraných druhů hmyzu dostupného běžně na zahradě,
seznámení se s knihami Ondřeje Sekory, znalost postav Ferdy Mravence a jeho kamarádů, vlastní obrázek Ferdy Mravence, vlastní mapa zahrady s označenými druhy hmyzu na jejich obvyklých stanovištích."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563cb023f30a0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Seminarni_prace_z_didaktiky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse