Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Senioři a rodina

Senioři a rodina

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá seniory a rodinou. Charakterizuje stáří, uvádí zvláštnosti vyššího věku, v rámci kterých popisuje jeho fyzické i psychické problémy. Věnuje se projektům podpory zdraví seniorů, potřebám seniorů a jejich rodin, kde předestírá zásady OSN pro seniory. Nastiňuje problematiku organizace služeb pro seniory a podrobně rozpracovává jejich hlavní zásady. V této souvislosti řeší otázky fungování nejen rodiny, ale také komunity, nechybí propojenost zdravotní a sociální péče a téma zdravotnické péče o seniory. Rozebírá lůžková zdravotnická zařízení péče o seniory, pohled na efektivnost systému a jeho návaznosti. Závěr patří službám sociální péče a sociální intervence.

Obsah

1.
Stáří není nemoc
2.
Stáří – demografická charakteristika
3.
Zvláštnosti vyššího věku
3.1.
Adaptační schopnost
3.2.
Srdce a cévní systém
3.3.
Pohybový systém
3.4.
Výživa
3.5.
Nervový systém
3.6.
Smyslové poruchy
3.7.
Vylučování
4.
Projekty podpory zdraví seniorů
5.
Potřeby seniorů a jejich rodin
5.1.
Zásady OSN pro seniory
6.
Organizace služeb pro seniory
6.1.
Geriatrický pacient a jeho tým
7.
Hlavní zásady služeb pro seniory
7.1.
Rodina
7.2.
Na úrovni komunity
7.3.
Propojenost zdravotní a sociální péče jako nezbytná podmínka
7.4.
Zdravotnická péče o seniory
7.4.1.
Primární zdravotní péče dle Světové zdravotnické organizace
7.4.2.
Primární péče ve znění české legislativy, komunitní péče
7.4.3.
Domácí péče
7.5.
Lůžková zdravotnická zařízení péče o seniory
7.5.1.
Nemocnice a jejich úloha v péči o geriatrické pacienty
7.5.2.
Doléčovací a rehabilitační péče v geriatrii
7.5.3.
Dlouhodobá péče s těžištěm v odborném geriatrickém ošetřovatelství
7.5.4.
Sociální hospitalizace
7.6.
Pohled na efektivnost systému a jeho návaznosti
7.6.1.
Enabling model
7.6.2.
Disabling model
7.7.
Služby sociální péče a sociální intervence
7.7.1.
Význam sociálních služeb
7.7.2.
Služby sociální intervence

Úryvek

"Služby sociální péče a sociální intervence

Význam sociálních služeb
Spočívá v jejich integrativním působení, jež umožňuje lépe a důstojněji žít osobám, které by jinak měly vážné problémy nebo by byly ve společnosti ze společnosti vyloučeny. Zvyšuje jejich nezávislost a samostatnost při rozhodování o svém životě. Sociální služby mají napomáhat také rozvoji vztahů v komunitě a v neposlední řadě přispívají při vytváření nových pracovních míst.
Zatímco některé služby sociální péče jsou zahrnuty v dosavadní legislativě, zejména služby sociální intervence i další moderní formy péče v legislativě chybějí. Nejsou sice zakázány a mohou se "ukrýt" pod jiné formy činnosti. Nicméně je třeba konstatovat, že jejich existence je vždy založena a podmíněna určitou iniciativou buď osob či nestátních subjektů, které se snaží tyto služby zajistit i v tomto legislativním vakuu. Současný zákon o sociální péči rozlišuje v péči o seniory de facto pouze následují formy péče:

Pečovatelskou službu - zajišťuje samostatně žijícím seniorům určité výkony, které potřebují pro chod své domácnosti (rozvoz obědů, úklid, nákup, vyprání prádla apod.)

Ústavy sociální péče pro dospělé s určitým zdravotním postižením - je trvalým pobytovým zařízením režimového typu, který poskytuje trvalé služby osobám se zdravotním postižením

Domovy důchodců - je trvalým pobytovým zařízením režimového typu, který slouží starším občanům, kteří nejsou schopni žít samostatně pouze s občasnou dopomocí, ale potřebují pomoc, péči a dohled po většinu dne

Domovy penziony pro důchodce - zřízen obvykle státem
- je trvalým pobytovým zařízením pro seniory, kteří potřebují pouze občasnou pomoc ve své domácnosti a při jiných instrumentálních všedních aktivitách, ale v základních aktivitách denního života jsou soběstační

Domovy s pečovatelskou službou - viz. domovy penziony pro důchodce

Služby sociální intervence
Cílem těchto služeb je integrovat klienta v jeho domácím nebo co možná nejpřirozenějším prostředí a napomáhat jeho začlenění do společnosti.
Patří sem zejména:
Obecné poradenství - poskytování základních informací o právech a povinnostech občanů, jejich nárocích vyplývajících z právního systému a o dostupných službách
- v oblasti péče o seniory tuto roli plní např. poradny Svazu důchodců, občanské sdružení Život 90 apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10443
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse