Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Seznam literatury pro studenty VŠ oboru historie k SZZk

Seznam literatury pro studenty VŠ oboru historie k SZZk


Kategorie: Historie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Abecedně řazený seznam většiny v Čechách dostupné literatury k českým i světovým dějinám od raného středověku do současné doby. Shrnuje literární nároky všech předmětů historie probíhajících v rámci studia na filosofické fakultě. Práce obsahuje 1967 titulů.

Úryvek

"271.Čornejová, I., Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.
272. D. J. Goldhagen, Hitlerovi ochotní katani, Praha 1997.
273. D. Volkogonov, Lenin - počátek teroru, Liberec 1996.
274. Dačický z Heslova, M., Paměti. Praha 1996 (ed. J. Mikulec).
275. Dahrendorf, R., Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek, Jinočany 2008.
276. D'Alembert, J. B., Úvod k encyklopedii, Praha 1950.
277. D'Alembert, J. B., Výbor z díla, Praha 1989.
278. Daníčková S., Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci, Praha 2009.
279. David, V., Malacka, M., Fenomén mezinárodního terorismu, Praha 2005.
280. Dawkins, R., Slepý hodinář, Praha - Litomyšl 2000.
281. Dawson, Ch., Krize západní vzdělanosti, Praha 1992.
282. Dawson, Ch., Zrození Evropy, Praha 1994.
283. De Crescendo, L., Příběhy středověké filozofie, Praha, 2006.
284. de Joinville, J., Paměti křižákovy. Praha 1965.
285. de Libera, A., Středověká filosofie I. Dějiny filosofie sv. 5, Praha 2001.
286. De Morant, H., Dějiny užitého umění, Praha 1983.
287. De Ridder - Symoens, H., A History of the University in Europe I. Universities in the Midle Ages, Cambridge 1992.
288. De Ridder - Symoens, H., A History of the University in Europe II. Universities in Early Modern Europe (1500 - 1800), Cambridge 1996.
289. Deary, T., Bombardovaní Britové, Praha 2003.
290. Dějiny novověku II - IV (1815 - 1945), Praha 1969, 1973.
291. Děkanovský, J., Sport, média a mýty, Praha 2008.
292. Deleuze, G., Guattari, F., Co je filosofie ? Praha 2001.
293. Deleuze, G., Nietzsche a filosofie, Praha 2004.
294. Delumeau, J., Hřích a strach, Praha 1998.
295. Delumeau, J., Strach na západě ve 14. - 18. století. I - II. Praha 1997 - 1999.
296. Demetz, P., Praha černá a zlatá. Výjevy ze života jednoho evropského města, Praha 2004.
297. Denis, E., Čechy po Bílé hoře I - II, Praha 1904 - 1905.
298. Denzler, Georg, Zakázaná slast. Dva tisíce let sexuální morálky, Brno 1999.
299. Derek Beales, Joseph II, vol. I - II, Cambridge 1987 - 2009.
300. Descartes, R., Meditationes de prima philosophia / Meditace o první filosofii, Praha 2002.
301. Descartes, R., Principy filosofie, Brno 1998.
302. Descartes, R., Rozprava o metodě, Praha 1933 (1947, 1991).
303. Descartes, R., Úvahy o první filosofii, v nichž se dokazuje boží existence a rozdíl mezi lidským duchem a tělem, 1970.
304. Deset let ČSR I - II, Praha 1928.
305. Dětmar z Merseburku, Kronika. Praha 2008.
306. Devadesát let Besedy měšťanské v Praze. 1845 - 1936, Praha (1936).
307. Diderot, D., d´Alembert, Jean le Rond, Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (výbor), 1954.
308. Diderot, D., Prospekt Encyklopedie, Pojednání o kráse, Praha 1950.
309. Diderot, D., Setkání s Filozofem, Praha 1984.
310. Diderot, D., Výbor z díla, Praha 1989.
311. Dieter Prokop, Boj o média. Dějiny Nového kritického myšlení o médiích, Praha 2005.
312. Dinyelbcher, P., Nebe, peklo, očistec ve středověku. Praha 2004.
313. Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Praha 1964 (1997).
314. Dlask, J., Paměti sedláka Josefa Dlaska (František Kutnar, ed.), Praha 1941.
315. Dobrovský, J., Dějiny českých pikartů a adamitů, Praha 1978."

Poznámka

Vhodné jako příprava ke státní závěrečné zkoušce z historie pro studenty filozofických fakult.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c1f8b6457613.zip (96 kB)
Nezabalený formát:
Seznam_literatury_pro_historiky.doc (382 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse