Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikana - anglicky

Šikana - anglicky


Kategorie: Psychologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou práci zabývající se šikanou. Je určena k prezentaci. Obsahem úvodní části je představení autorky a vytyčení hlavních bodů prezentace. Text se dále věnuje problematice šikany, uvádí její definici, krátce seznamuje s výskyty šikany, jejími oběťmi i agresory a na závěr přednáší několik návrhů, jak proti ní lze bojovat.

Obsah

1.
Představení autorky
2.
Hlavní body prezentace
3.
Definice
4.
Výskyt šikany
5.
Oběti šikany
6.
Agresoři šikany
7.
Co dělat proti šikaně

Úryvek

"Good afternoon Ladies and gentleman’s. My name is Veronika and I study at department of Educational (edju:kejšenl) Science. I welcome you on toadies presentation, which name is Problems with bullying in childhood.

Main points are:
• Occurrence [ekarens] bulling
• Victims of bullying
• Bullying and behaviour
• How to solve[solv] problem

First I start with definition of bullying. So bullying is a form of aggression repeatedly directed towards another person who is weak or unable to defend against it.

Bullying often occurs [ekars] in childhood, particularly among school children, but adults can experience it too, mostly in arms. It involves physical injury, threats, damage such as[ez] clothes and books, extortion[ikstortšn] and psychological torment, including namecalling. In the workplace it takes the form of intimidation [intimidejšn] or humiliation [hjumiliejšn].

Victims of bullying are often intelligent, creative and caring individuals who nevertheless lack [le:k] the confidence or social skills to stand up to the bully. Physical and psychological onslaughts [onslo:t] from the bully further weaken their self-confidence and self-image, and can make their life extremely miserable. It causes [ko:zi:s] not only stress but isolates people sometimes to the point where they feel suicidal [sju:saidl].

Bullies are inwardly [inve:rdly] weak or insecure [insikjur] people who hide [haid] their insecurities behind an aggressive or pompous [pompe:rs] exterior [iksterir]. They may be subtle in their methods, and are often very manipulative. Bullies are people who are generally disliked but bay be befriended by others who are fearful that they may be bullied themselve and therefore they need to guard their position. The classic example among children is the loud aggressive child who buys friendships with favours and threats. Bullies are satisfied when being seen in position of power. This may encourage them to continue the behavioural pattern [pe:trn] into adulthood.

What to do against bullying? It is difficult to advise, as the reasons for bullying are many and complex. But two initial [inšl] steps can be helpful: first, to bring the problem into the open by acknowledging [eknoulidžing] its existence, the second, to arrive at a possible solution trough discussion and awareness [everns] of the specific circumstance [serkemstens] that gave rise to it."

Poznámka

V textu je poznačena výslovnost některých slov.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c88d03f94248.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sikana_anglicky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse