Silniční daň


Kategorie: Účetnictví, Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma silniční daň. Silniční daň se řadí mezi daně přímé. Charakteristickým znakem této daně je, že ji podléhají vozidla sloužící k podnikatelské činnosti. Celý výnos daně plyne do Státního fondu dopravní infrastruktury, který příjmy využívá ve prospěch rozvoje, výstavby, modernizaci a údržbu dopravních staveb. Zároveň tato daň je považována za tzv. environmentální nástroj, kdy jsou zvýhodňována novější a životnímu prostředí méně zatěžující vozidla. Práce obsahuje i praktické příklady, které jsou snadné pro pochopení i lajkům.

Obsah

1.
Silniční daň
1.1.
Poplatník silniční daně
1.2.
Předmět daně
1.3.
Osvobození od daně
1.4.
Základ daně
1.5.
Sazba daně
1.6.
Daňová povinnost
1.7.
Daňové přiznání a splatnost daně

Úryvek

" 
 
  
    !  "!  

 #$%
 
"& ' ()* 
 "   
+!  
 ,% 
- . + +" " 
  % /- 
 
/ "--! +
 
-0  0 -! 
 ! "-$  +" -

 $%" 
 

 %- + " /$, 
$, ) 1 2 () 


   , " !  
 3" ,%
  4 ", 
-  3"-   
"  $%$,
& -
5  
" + $%$,
& -  - 
  %
 " 5 ! " " 
  #-  "  " ! "-
 /  "3  "-  - $ $% " -

6 ,

  "   "3 "
 " %

   "3+ $ ) " 
 ! +
$
$ " % ",- " $ 
-0 " % - -  %


 ,%  

! 

"  0 " ,-

  '
  " $ "- "
  
-0
-   ",
 ", " 7
 
"

 " $*"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca dvě a půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c46c1de1d61.zip (123 kB)
Nezabalený formát:
silnicni_dan.pdf (128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse