Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šimšová s.r.o. - realitní kancelář

Šimšová s.r.o. - realitní kancelář

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve seznamuje s firmou, jejím zaměřením a historií. Poté následuje vlastní záměr, který je vypracován jako podklad pro zasedání valné hromady společnosti. Tento výklad shrnuje vývoj společnosti za poslední rok, postavení firmy na trhu a její personální politiku. Obsahuje také tabulku s rozvahou, ziskem a ztrátami a cash flow.

Obsah

1.
Popis podniku
1.1
Obecné informace
1.2
Historie společnosti Šimsová, s.r.o.
1.3
Zaměření činnosti
1.3.1
Realitní činnost
1.3.2
Provize za zprostředkování prodeje a další služby
1.4
Organizační struktura
1.5
Přehled majetku
1.6
Cíl záměru
2.
Analýza vnějšího prostředí
2.1
Okolí podniku
2.1.1
Analýza ekonomického a právního systému
3.
Okolí podniku
3.1
Sektor zákazníků
3.2
Analýza pozice firmy
4.
Marketingové oddělení
4.1
Logo
5.
Personální oddělení
5.1
Motivace zaměstnanců
5.2
Nábor zaměstnanců
5.2.1
Inzerát
5.3
Školení zaměstnanců
5.4
Podniková kultura
5.5
Mzda
6.
Přílohy
6.1
Rozvaha
6.2
Výkaz zisků a ztrát
6.3
Cashflow

Úryvek

“3 OKOLÍ PODNIKU

3.1 Sektor zákazníků

Větší část zákazníků pochází z okresu Blansko a přilehlého okolí. Dalším centrem je Brno.
Firma Šimsová s. r. o. se neomezuje pouze na svůj region. Příkladem je vytvoření tzv. tiché pobočky v Pardubicích, kde má firma určité kontakty. Firma Šimsová s. r. o. zde má výhodně pronajatou malou kancelář, která není obsluhována žádným pracovníkem. Je zde pouze telefonní záznamník a kontaktní adresa na sídlo firmy. Pracovník daného regionu vyřizuje 3x týdně přijaté hovory a zajišťuje chod kanceláře. Pro firmu je to výhodné, protože má větší šanci na získání zakázek v tomto regionu a do budoucna zde rozšířit svoji působnost.
Pronikání do dalších regionů je však poměrně problematické, protože lokální trhy , si brání sdružení místních podnikatelů.
Firma Šimsová s. r. o. se snaží vystupovat aktivně, na nové zakázky nečeká, ale sama je vyhledává. Děje se tak především formou osobních kontaktů s potencionálními zákazníky a představiteli obcí a měst. Průběžně sleduje městské a obecní rozpočty a snaží se vytipovávat a následně oslovovat potencionální zákazníky. Zároveň také sleduje obchodní věstník, ve kterém se nacházejí informace o právě probíhajících výběrových řízeních.
U spotřebitelů jsou při rozhodování o nákupu důležité následující faktory:
- dostupnost – je vyhovující především v Jihomoravském kraji, případně v Pardubickém kraji, kde má firma tichou pobočku
- reputace – za dobu své působnosti si firma svým osobním přístupem k jednotlivým odběratelům vybudovala dobré jméno
- rozmanitost – firma poskytuje komplexní balík služeb, což je pro zákazníka časově i cenově výhodné..

Demografické faktory
Shodně se světovými tendencemi probíhá v ČR stupňující se koncentrace obyvatel převážně do rodinných domků, což má na firmu příznivý dopad.
S populací jsou spojeny tři základní faktory, které ovlivňují trhy a které jsou označovány jako primární poptávkové faktory:
- Změny v populaci
Pokud se bude i nadále firma orientovat na lokální (případně národní) trh, tak vzhledem k snížení porodnosti v ČR dojde v budoucnu k poklesu poptávky v důsledku úbytku obyvatel. V souvislosti se vstupem České republiky do EU lze však očekávat, že tento trend bude více než kompenzován imigrací.
- Posuny ve věku populace
Populace v důsledku zlepšování sociálních podmínek, včetně zdravotní péče obecně stárne; to by mohlo mít za následek růst poptávky po nových obytných jednotkách v důsledku potřeb nastupující mladé generace.
- Rozložení příjmů populace
V některých oblastech je většina příjmů soustředěna pouze v rukou několika jednotlivců, v jiných oblastech rozdíly nejsou tak velké. Přechod od plánové ekonomiky k tržní a začlenění do vyspělých evropských struktur dává tušit, že v ČR bude docházet k posilování a rozšiřování skupiny obyvatel se středními a vyššími příjmy. V důsledku toho se bude zvyšovat poptávka po vlastním bydlení a tím poptávka po stavebních pracích."

Poznámka

Obsahuje schémata a grafy. Čistý text dosahuje cca 13 stran.
Část práce ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14209
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse