Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Školní atlas České republiky (Geodézie) - hodnocení

Školní atlas České republiky (Geodézie) - hodnocení


Kategorie: Geografie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o hodnocení publikace Školní atlas České republiky, který byl již několikrát revidován. Práce se věnuje popisu jeho nového vydání od nakladatelství Geodézie.

Obsah

1.
Vnějších charakteristika knihy
2.
Vnitřní obsah
3.
Závěrečné hodnocení

Úryvek

"Přední a zadní stranu Atlasu tvoří dvoje desky o rozměrech 22x29cm, které jsou tvořeny zesíleným papírem o tloušťce 1mm (karton). Tyto desky tak tvoří dostatečnou ochranu (kterou by však dle odborných kruhů ještě zvýšila laminace desek) a jsou zárukou zachování kvality vnitřního obsahu atlasu před vnějšími vlivy. Obě desky i vnitřní listy atlasu jsou navzájem spojeny hřebenovou vazbou (obdobné řešení jako klasického stolního kalendáře) a tvoří zajímavý protinávrh většině klasických atlasů, kde je použita klasická knižní vazba. Díky této vazbě jsou texty i obrázky zasahující až na kraj stránky plně čitelné, což u knižní vazby není (obrázky a texty zde zasahují do lepené vazby a brání tak plné čitelnosti).
Na deskách Atlasu je zobrazena mapa České republiky (1/2 mapy na rubu a 2/2 na líci). Tato mapa je dále šedými čarami (šířka 3mm) rozčleněna na 5 části, přičemž ve 3 z 5 částí mapy ČR je zobrazeno něco jiného (geologické členění, administrativní členění či hustota zalidnění a sídel). Na rubové desce atlasu jsou zobrazeny dva nápisy: Školní atlas České republiky (horní polovina strany) a Geodézie ČS akciová společnost (spodní polovina strany). Na lícní desce je ve stručnosti shrnut hlavní obsah Atlasu: Geologické éry, Politický systém, Náboženství, Internet, Vysoké školy, Podrobná vlastivědná mapa, tabulková příloha a Cvičné mapy a dále zde můžeme nalézt nápis Edice geodézie (horní, pravý roh)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45e86feba3a7f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Skolni_atlas_CR.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse