Skotsko


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z geografie má za cíl seznámit se Skotskem. V úvodu autor uvádí fakta jako jsou rozloha, počet obyvatel a podobně. V další části navazuje informacemi o hospodářství a historii země. Vše doplňují geografické údaje a také exkurz po nejnavštěvovanějších místech Skotska. Závěr patří popisu fauny a flory.

Obsah

1.
Fakta o Skotsku
2.
Průmysl a zemědělství
3.
Geografické údaje
4.
Historie
5.
Zvláštnosti země
6.
Fauna a flora

Úryvek

"Skotsko je poměrně málo průmyslově využíváno, známý je přístav Aberdeen s petrochemií, využívající těžby ropy v Severním moři. Nedávno Američani a Japonci vsadili na výrobu počítačů, a tak se nyní jedno údolí nazývá „Silicon glen“ (glen je skotský výraz pro valley). V zemědělství z důvodu chudé půdy převažuje chov, a to pro Skotsko typických ovcí a skotu, raritně dokonce highlandských býků a to hlavně pro maso. Přičemž highlandi jsou schopni přežít v drsnějších podmínkách a ve vyšších nadmořských výškách. Z ovčí vlny se vyrábí např.oblečení, deky; ve městě Kinross, který leží severně od Edinburghu se vyrábí příjemný kašmír a mimo jiné přímo v hlavním městě tvíd pro skotské sukně a kabáty.
Povrch Skotska je převážně vrchovinný až hornatý, nejvyšší horou je Ben Nevis v Grampianech měřící 1343 m. Jsou tam krátké řeky, které jsou využívány pro rybolov a to především lososů. Nejvýznamnější řekou je Clyde, která protéká průmyslovým městem Glasgow. Populární jsou skotská ledovcová jezera (Loch Lomond nebo Loch Ness, které je součástí kaledonského průplavu, je nejhlubším na Britských ostrovech (má 230 m) a na jeho okraji je Muzeum Nessie- což je přezdívka tamní „příšery“.
Ještě něco k historii: První známky osídlení Skotska pocházejí z 2.-1.století př.n.l. a jednalo se především o keltské Pikty a Brity, až ve 3.-4.stol. n.l.přišli keltští Skotové z Irska. Tyto tři hlavní kmeny se spojily. Dále pak v 11.stol.docházelo k pronikání křesťanství. Od 13. bylo Skotsko anglickým lénem a v 18.se stalo součástí Spojeného království, což znamenalo postupný zánik skotských atributů, tedy gaelštiny a klanového systému. Velké množství lidí si však ponechává jméno svého klanu a umisťuje je před své příjmení- např.Rosslind Eleine Mackenzie Grossart, časté Mac znamená syn, tedy třeba MacDonald- syn Donalda."

Poznámka

Práce má charakter úvahy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: anat_geog0013.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Skotsko.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse