Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Skripta k Základům práva

Skripta k Základům práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá právem. Věnuje se základům právní teorie, v rámci kterých charakterizuje právní stát. Sleduje systém práva a právo veřejné i soukromé. Nastiňuje prameny práva, ve kterých uvádí problematiku normativních právních aktů, normativních smluv, ústavního soudu a jeho nálezů a zmiňuje publikace právních norem a Sbírku zákonů. Rozebírá právní vztahy, ústavní a správní právo, veřejnou správu a správní řád. Podrobně se zaobírá tématem pracovního práva, kde rozpracovává pracovní poměr, pracovní dobu a dobu odpočinku, dovolenou na zotavenou, mzdu, náhradu mzdy a náhrady výdajů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, zvláštní pracovní podmínky, náhradu škody, pracovní spory, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a kolektivní pracovní právo. Nezapomíná na pojem a předmět občanského práva, stavební právo, lesní zákon ani na ochranu ovzduší. Závěr patří evropskému právu.

Obsah

1.
Základy teorie práva
1.1.
Charakteristiky právního státu
2.
Systém práva
2.1.
Veřejné právo
2.2.
Soukromé právo
3.
Prameny práva
3.1.
Normativní právní akty
3.2.
Normativní smlouvy
3.3.
Ústavní soud a jeho nálezy
3.4.
Publikace právních norem a Sbírka zákonů
4.
Právní vztahy
4.1.
Prvky právního vztahu
5.
Ústavní právo
6.
Správní právo a veřejná správa
7.
Správní řád
7.1.
Soudní řád správní
8.
Pracovní právo
8.1.
Pracovní poměr
8.2.
Pracovní doba a doba odpočinku
8.3.
Dovolená na zotavenou
8.4.
Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů
8.5.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
8.6.
Péče o zaměstnance
8.7.
Zvláštní pracovní podmínky a péče o zaměstnance
8.8.
Náhrada škody
8.9.
Pracovní spory
8.10.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
8.11.
Kolektivní pracovní právo
9.
Pojem a předmět občanského práva
9.1.
Smluvní typy dle občanského zákoníku
10.
Stavební právo
11.
Lesní zákon
12.
Ochrana ovzduší
13.
Evropské právo

Úryvek

"Základy teorie práva
Každý občan žijící v moderní společnosti potřebuje alespoň minimální vědomosti o právu, aby mohl úspěšně využívat svá práva nebo tato práva chránit. Neznamená to, že od každého občana bude požadována hluboká znalost práva, ale skutečnost, že se bude příslušný občan v právu základním způsobem orientovat.
Právo je speciální vědní disciplína, která se dotýká každodenního praktického života každého člověka a je nesporný fakt, že každý z nás je denně účastníkem společenských vztahů regulovaných právem. Každý z nás tedy vstupuje do těchto vztahů a záleží na každém z nás, jak se bude v těchto vztazích orientovat, zda v souladu s právem, či nikoliv, nebo dokonce v rozporu s právem. Vztah každého člena společnosti k právu je tedy bezesporu ovlivněn jeho právním vědomím (znalostí práva a postojem k němu). Velice záleží na skutečnosti, jak se jednotliví členové společnosti s právem ztotožňují, či nikoliv, zda právní normy chování přijímají za vlastní a podle toho se chovají.
Od samého počátku vývoje lidské společnosti se postupně vyvinula určitá pravidla chování, které si chod společnosti na různých stupních vývoje společnosti vynutil, neboť jinak by tato společnost přestala fungovat. Z počátku měla tato společenská pravidla obyčejový charakter, lidé je dodržovali většinou dobrovolně, ale postupně s diferencializací společnosti s prohlubováním sociálních rozdílů se tato pravidla počala měnit na závazná pravidla chování, která jsou výsledkem činnosti zvláštního systému veřejné moci. Dohromady vytvářejí jednotný normativní celek, který má vnitřní horizontální a vertikální diferenciaci. Vedle tohoto systému působí další normativní systémy, morálky, náboženství, politiky. Tyto systémy pravidel chování působí vedle sebe, někdy se překrývají, nebo prolínají, ale právo se od těchto dalších systému odlišuje svými znaky.
A ) obecná závaznost – právo je spjato se státní mocí a znamená, že právními normami jsou povinni řídit se bez rozdílu všechny společenské skupiny, jednotlivci, kterým jsou tyto normy určeny.
B ) vynutitelnost právních norem, jejich dodržování, která je spojena s možností státního donucení. V praxi to znamená, že každé porušení právních norem, což je společensky nežádoucí jev a znamená porušenou nebo nesplněnou povinnost uloženou právní normu, může být vynucováno nebo trestáno státním aparátem, jeho zvláštními složkami, které jsou k tomu účelu zřízeny (policie, soudy státní zastupitelství, armáda, věznice).
C ) Forma normotvorné procedury stanovené státem. Právo v České republice je psané a k jeho přijetí je nutná publikace předepsaným způsobem. (Sbírka zákonů ).
Právo tedy můžeme charakterizovat jako soubor všeobecně závazných pravidel chování, které upravují společenské vztahy, nikoliv všechny, ale pouze ty, na kterých má společnost zájem. Tato pravidla jsou schválena a chráněna státem a jeho donucovací mocí. Právo jako takové se pochopitelně vyvíjí, neboť reaguje na společenský vývoj, ale vždy se opožďuje za společenskou potřebou díky legislativnímu procesu (příprava a tvorba právních předpisů). V současné době záleží legislativní proces na vůli jednotlivých politických stran a jejich vzájemné dohodě. Přijetí jednotlivých důležitých zákonů trvá zpravidla i několik let a značně se opožďuje za potřebami praxe. Tuto skutečnost kritizují i orgány Evropské unie."

Poznámka

Jedná se o skripta k Základům práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10574
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse