Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze SmiřicKategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce informující o tomto panském rodu z Východních Čech. Popisuje dobu od roku 1406, kdy získávají tvrz Smiřice, až po rok 1630, kdy umírá Albrecht z Valdštejna. Představen je také erb Smiřických a jeho symbolika.

Obsah

1.
Jan Smiřický
2.
Synové Václav a Jindřich
3.
Jan, Albrecht, Zikmund a Jaroslav Jindřich
4.
Vymření Smiřických
5.
Pozůstalost
6.
Erb

Úryvek

"Jeho syn Jaroslav ( * 1588 - - 1611) umírá ve 23 letech na rodovou nemoc, pravděpodobně tuberkulózu. Jeho bratr Albrecht Jan (*1594 - - 1618) byl jedním z vůdců stavovského povstání. Podílí se na defenestraci, která byla sjednána v jeho pražském paláci. Studoval na kalvínské univerzitě v Heidelberku a cestoval po Itálii a západní Evropě. Byl zvolen za direktora i správce a uvažovalo se o jeho zvolení za českého krále, bohužel v listopadu 1618 náhle zemřel. Svá panství znamenitě rozšířil, koupil Malou Skálu, Dymokury, Chřenice a půlku panství Turnova.
Jím de facto vymřel rod Smiřických po meči, neboť jeho bratr Jindřich Jiří (*1592 - - 1630) byl duševně nemocný, tudíž nesvéprávný. Jeho poručnicí se měla stát po Albrechtově smrti jeho sestra Eliška Kateřina ( asi * 1590). Ta však byla z rozkazu svého otce vězněna na hradu Kumburku od roku 1606 za milostné pletky s kovářem.
Rozsáhlého dědictví a poručnictví nad Jindřichem Jiřím se ujala jeho sestra Markéta Salomena, manželka Jindřicha Michala Salavaty z Chlumu.
Elišku Kateřinu osvobodil z Kumburku Ota z Vartemberka, vzal si ji za manželku a zmocnil se některých statků ( především Kumburku a Jičína ) které v té době spravovala Markéta. Tak vznikl spor mezi oběmi sestrami o rozsáhlý majetek Smiřických. Spor řešila zemská vláda, Ota z Vartemberka byl v Praze uvězněn. 1. února 1620 přijíždí do Jičína Jindřich Salavata s komisaři, aby převzal panství od Elišky Kateřiny.
Následoval známý výbuch na Jičínském zámku (Eliška Kateřina prý sešla s hořící loučí do sklepení, kde byl uložen střelný prach a zámek prý vyhodila do vzduchu), sídle Smiřických při němž zahynula Eliška Kateřina spolu se svým švagrem Jindřichem Michalem Salavatou z Chlumu.
Po této události se majetku Smiřických opětovně ujímá Markéta Saloména, která spravovala statky až do bitvy na Bílé Hoře , kdy utíká do Slezska spolu se svým bratrem Jindřichem Jiřím. 26. dubna 1621 byl zemřelý Albrecht Jan ze Smiřic odsouzen a byl zbaven majetku.
O majetek Smiříckých se přihlásil Albrecht z Valdštejna, nejbližší příbuzný Smiřických, který se také stává poručníkem Jindřicha Jiřího, který byl vydán Albrechtovi a “uvězněn” na Hrubé Skále, kde také 7. dubna 1630 umírá. Jím definitivně vymřel rod Smiřických. Jeho sestra Markéta Saloména zemřela v exilu v Nizozemí, neznámo kdy."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: rod_smirickych.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Rod_Smirickych.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse