Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o Evropské unii

Smlouva o Evropské unii

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje, popisuje a vymezuje Smlouvu o Evropské unii (EU). Představuje její tři pilíře a zprostředkovává právní rozbor. Autorka se snaží zachytit, jak smlouva utvářela Evropskou unii, jak byla ovlivněna předchozími dokumenty EU a jak byla posléze dotvářena a měněna dalšími dokumenty. Zdůrazňuje důležitost Maastrichtské smlouvy jako stabilního základu evropské integrace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení Maastrichtské smlouvy a třech chrámových pilířů
2.1
Jednotný evropský akt
2.2
Schengenské dohody
2.3
I. pilíř
2.4
II. pilíř
2.5
III. pilíř
3.
Formování Evropské unie
4.
Aktivity a právo Evropské unie
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Na nynější podobě Evropské unie má velký podíl především Maastrichtská smlouva z února roku 1992, která v platnost vstoupila v listopadu 1993. V rámci integračního procesu Evropy je rozhodně mezníkem, protože Maastrichtskou smlouvou začíná reálná politická spolupráce, tímto smluvním krokem byla Evropská unie založena, přestože bez právní subjektivity, tedy nemá status mezinárodní organizace. Tento problém byl řešen tím, že Evropská unie v podstatě zastřešovala tři fungující Společenství, která sama vládla vlastními právními subjektivitami – EHS, EURATOM a ESUO. Tato Společenství spojil již Jednotný evropský akt , což byla první reformulace Římských smluv, ovšem jeho vyjádření cílů bylo značně roztříštěné a poměrně neefektivní.
K uzavření této smlouvy vedly snahy prohloubit integraci a vybudovat politickou unii jako součást širší reformy Evropského společenství, kterýžto trend uspěl především zásluhou Jacquese Delorse, francouzského ekonoma a politika, který v letech 1985-1995 působil jako předseda Evropské komise. V tomto duchu prosadilo mezivládním konferencím tehdy předsedající Lucembursko soubor mnoha dílčích částí odlišné právní povahy, pro zjednodušení formulovaných jako model tzv. chrámu, v němž byly mimo rámec zakládajících smluv vyčleněny do tzv. pilířů soudní agenda, vnitropolitické otázky a zahraničně-politická spolupráce a obrana, k nimž se dostanu později. Maastrichtská smlouva tak do jednoho poměrně složitě členěného souboru dokumentů shrnula aktivity, které byly prováděny často v nenavazující legislativní základně.
Maastrichtská smlouva tedy v Čl. B Smlouvy o EU definuje najednou několik nových cílů. Především zdůrazňuje dokončení realizace vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, posilování soudržnosti zejména v hospodářské a sociální sféře, což mělo vyústit vytvořením hospodářské a měnové unie. Jeden z dalších zmíněných pilířů se věnoval společné zahraničně bezpečnostní politice, včetně společné obranné politiky. Vzhledem k zavedení termínu ‚Evropská unie‘ bylo nasnadě vytvoření statusu ‚občana EU‘, jakožto posílení práv občanů členských zemí. Dalším cílem, jemuž se dopodrobna věnuje třetí pilíř Smlouvy, byla spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice.
Zmíněné oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a justice a vnitra, které navazovaly na původní rámec Schengenské dohody z roku 1985 jako původně mezistátní dohody, byly stejně jako předtím založené na mezivládním principu rozhodování. Maastricht totiž Schengen zahrnul do společných cílů. Pro zbylou agendu Společenství byl zamýšlen supranacionální charakter. Tento rys byl zjevný především v procesu přijímání rozhodnutí. Zatímco nadnárodní charakter např. prvního pilíře přenechává v legislativním procesu roli iniciátora výhradně Evropské komisi, Rada ministrů se s rozhodováním vypořádává hlasováním v plénu, v němž vítězí kvalifikovaná většina.
Co se týče již několikrát zmiňovaných třech pilířů maastrichtského chrámu, které uspořádávají jednotlivé oblasti politik Společenství, tak k jejich definici je třeba zmínit dříve uzavřené smlouvy. Smlouva o EHS tvoří hned ten první, pouze Maastrichtská smlouva ji přejmenovala na Smlouvu o ES. První pilíř tedy sjednocuje všechny snahy mířící k jednotnému trhu – celní unii, vnitřní trh, společné politiky, koordinované politiky a hospodářskou a z dlouhodobějšího hlediska i měnovou unii. (čl. B Smlouvy o EU) Jeho součástí se měla stát i Evropská charta sociálních práv, ovšem vzhledem k neochotě Británie ji plně akceptovat jako součást evropské legislativy byla přijata separátní smlouva o sociální politice. Ta zavazovala zbylých 11 států, kdežto Británie využívá lehce divergentního režimu, který ji umožňuje tzv. princip opting-out (viz dále). Oblast sociálních garancí tak spadá pouze pod kategorii koordinovaných politik.
II. pilíř maastrichtského chrámového systému zahrnuje nově formulovanou společnou zahraničně bezpečnostní politiku (SZBP, čl. B a J Smlouvy o EU), která by v budoucnosti měla vyústit i ve společnou obrannou politiku. Cílem byla samozřejmě realizace politiky obrany a bezpečnosti, ale i ochrana lidských práv a svobod, zajištění společných hodnot, upevňování právního státu a demokracie, která s problematikou lidských práv úzce souvisí, nezávislost Unie a rozvoj zahraničních vztahů, především v oblasti spolupráce.
Z hlediska Evropské unie je ale II. pilíř Smlouvy o EU zaměřen pouze na jakési ‚zvládání krizí‘. První verze Smlouvy o EU, tedy Maastrichtská smlouva, stanovila šest výše zmíněných a mírně přeformulovaných cílů SZBP, z nichž dva se přímo dotýkaly bezpečnosti - tj. posilovat bezpečnost Unie a jejich států všemi způsoby a ochraňovat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost. Samozřejmě je vše nutné činit pouze v souladu především s Chartou OSN a následně i sledovat zásady Závěrečného Helsinského aktu, cíle Pařížské charty pro novou Evropu a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pro předmět Evropská integrace. Práce byla vypracována ještě před předložením Lisabonské smlouvy. Práce obsahuje poznámky pod čarou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20092
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse