Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socializace osobnosti

Socializace osobnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má 2 kapitoly, celkem 10 stran a vysvětluje rozdíl mezi psychologií a sociologií, dále také představuje pojem socializace osobnosti, její význam a cíle. Aurotka říká, že se jedná o shrnuté toho nejzákladnější 5ti stránkách (bez úvodu a závěru).

Obsah

Obsah
Úvod
1.
Pojem socializace, její význam a cíle
2.
Socializace osobnosti
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

2. Socializace osobnosti

Socializace probíhá mezi lidským jedincem, ostatními lidmi, společenskými skupinami a společností jako celkem v rámci společenských a mezilidských vztahů. Osoby, skupiny a instituce na sebe působí a ovlivňují se vzájemně. Toto působení může být:
• záměrné (cílené, výchovné) – např. výchova v rodině a poté ve škole,
• bezděčné (spontánní) – např. působení reklamy a filmů, ale také vzor chování dospělých.
Proces socializace lze tedy také definovat jako vytváření orientace v oblasti a složitém systému společenských hodnot. Bezděčné socializační stimuly na nás - narozdíl od těch záměrných - působí neustále a my v podstatě nedokážeme ovlivnit jejich sílu a frekvenci. Toto nezáměrné působení osob a skupin si osvojujeme spontánně a jako důsledek můžeme spontánně změnit i naše návyky, zkušenosti, názory, předsudky, zvyklosti, společenské normy atp. Spontánní působení má přinejmenším stejný význam jako působení cílené. Výraznější vliv má na jedince bezesporu rodina a blízcí lidé.

Každý z nás je během svého života objektem i subjektem socializačních vlivů. Jako objekt sociální působení a učení přijímáme, jako subjekt už toto dokážeme předávat dál. Jedinec z role objektu do role subjektu přechází postupně.

Pro to, aby mohly vzniknout složitější socializační procesy a děje, je třeba, aby byl jedinec schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí. Tento předpoklad se nazývá adaptace. Člověk se ale kromě přizpůsobovaní se okolí musí začít přizpůsobovat i sám sobě (cílům své seberealizace). Tomuto předpokladu se říká adjustace – tj. aktivní přizpůsobování se společenskému prostředí, a to jak přejímáním, tak i zasahováním do veškerých společenských vztahů. Adjustovanost je považována za jeden z podstatných znaků zralé osobnosti. Neadekvátní průběh přizpůsobování se okolí se označuje jako maladaptace a maladjustace. Na špatný průběh přizpůsobování upozorňují tzv. maladaptační projevy. Jsou jimi nejčastěji:
• vnitřní nevyváženost, tendence k jednostrannému přizpůsobení,
• neadekvátní citové reakce (obrana, útok nebo únik),
• neadekvátní poznávání (např. fantastické myšlení),
• neadekvátní volní regulace (nerozhodnost, negativismus atp.).
Včleňování se do společnosti vyžaduje neustálý kontakt se sociálním prostředím: navazování, prohlubování a rozšiřování sociálních kontaktů jedince. Smyslem však není pouhá sociální adaptace a adjustace – vřazení se do systému sociálních vztahů, ale i tzv. humanizace – polidštění jedince. Cílem humanizace je utvoření lidské osobnosti jako svébytné součásti lidské společnosti. Humanizací tedy rozumíme individualizaci i socializaci jedince zároveň. U nás se pro označení humanizace vžilo užívání pojmu socializace (v tzv. širším pojetí). Socializací v úzkém pojetí rozumíme utváření a přijetí občanské role.


Poznámka

Dobře zpraocvané. Práce má všechny formální náležitosti.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5758
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse