Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální kompetence a sociální inteligence

Sociální kompetence a sociální inteligence

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce předkládá definice a různé teorie sociální kompetence, pohlíží na ni skrze historii i současné přístupy. Mapuje testy používané k měření sociální inteligence a nakonec pojem sociální kompetence a sociální inteligence vzájemně srovnává.

Obsah

1.
Úvod……………………………………………………2
2.
Sociální kompetence…………………………………..3
2.1
Historie pojmu………………………………………………….3
2.2
Definice sociální kompetence………………………………….3
3.
Sociální inteligence……………………………………7
3.1
Definice sociální inteligence…………………………………...7
3.2
Teorie sociální inteligence……………………………………..9
3.3
Měření sociální inteligence…………………………………...10 3.4 Vztah sociální kompetence a sociální inteligence…………….11
5.
Moudrost……………………………………………..12
5.
Závěr……………………………………….…………13
6.
Použitá literatura a zdroje……………..……………14

Úryvek

"Jako první se o pojem začali zajímat odborníci z oblasti mentální a sociální retardace. Sociální kompetence znamenala pouze schopnost zvládat požadavky sociálního okolí. (Zigler, Philips, 1961). Pojem kompetence znamená určitou dovednost, způsobilost. Hartl (2004) definuje kompetenci jako „jakoukoli schopnost, způsobilost, kvalifikaci či rozsah působnosti“. Adjektivum sociální znamená, že se jedná o tu část života jedince, kde dochází ke kontaktu se společností. Sociální kompetence se tedy vztahují k sociálním dovednostem a ke schopnosti tyto dovednosti použít každodenním životě pro efektivní uskutečňování pracovních a životních cílů (Středová, 2011). Sociální vztahy se podílejí na psychické regulaci lidského jednání a jejich kvality jsou důležitým předpokladem uspokojování základních lidských potřeb (Bokorová, 1984). 2.2 Definice sociální kompetence Jako první popsal pojem sociální kompetence E. A. Doll v roce 1953 v díle Measurement of Social Competence (Dorsch, 1992), který sociální kompetenci chápe jako „způsobilost individua se o sebe postarat, umět si pomoci, dokázat navázat a udržet sociální kontakt. Doll navrhuje užívání sociálního kvocientu (SQ). (Ambrozová, 1999).
~ 4 ~
M. Argyle (1969) ztotožňuje sociální kompetenci se sociální obratností, analogickou k motorické obratnosti, ve smyslu určité šikovnosti. Tu člověk užívá v sociální interakci při dosazování svých cílů. Jeho model ukazuje na skutečnost, že člověk vstupuje do interakce s určitými cíly (např. získání informace, změna postoje a chování, změna nálady druhého člověka, aj.). Autor uvádí, že na sociálním výkonu se podílí verbální a neverbální signály, přičemž neverbální jsou silnější (Středová, 2011.). Vysoká úroveň sociální kompetence je tehdy, když percepce partnera v sociální interakci a akce užité vůči němu jsou psychologicky adekvátní. Rozhodujícím kriteriem v sociální kompetenci je psychologická adekvátnost sociálního chování v určité situaci. (Oudová, 2007). Smékal (1995) se dívá na sociální kompetenci jako na „obratnost a efektivitu v jednání s druhými lidmi v sociálním styku, založenou na respektu k lidské důstojnosti a vyspělé kultuře vlastní osobnosti“. V souvislosti s pojmem sociální kompetence je zvnitřnění etických norem a zásad, proto se jeho koncepce sociální kompetence označuje jako humanistická. Jádrem koncepce je zpětná vazba, která se definuje reflexí a sebereflexí. Sociálně nekompetentnímu člověku pravděpodobně stojí v cestě bariéry, které se staví do cesty rozvoje sociální kompetence nebo o nepřítomnosti dispozic nutných pro optimální rozvoj (Středová, 2011). Smékal rozděluje kompetenci na odbornou a sociální. Odborná kompetence je výsledkem odborného vzdělání na školách. Spolu s tvořivostí a sociální kompetencí tvoří způsobilost uplatnit se v zaměstnání."

Poznámka

VŠAPSy

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28438
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse