Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální nerovnosti

Sociální nerovnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce ze sociologie řeší problematiku sociální nerovnosti. Věnuje se nerovnosti mocenské, rasové a etnické. Zabývá se věkovou nerovností, i nerovností mezi muži a ženami.

Obsah

0.
Úvod
1.
Mocenské nerovnosti
2.
Rasové a etnické nerovnosti
3.
Věkové nerovnosti
4.
Nerovnost mezi muži a ženami
5.
Závěr

Úryvek

"Mocenské nerovnosti

Mít moc znamená mít schopnost kontrolovat průběh dění. Mít moc v určité oblasti znamená být schopen zvládat, řídit, určovat, regulovat, tedy kontrolovat dění v této oblasti. Moci může být použito ke kontrole přírody, společnosti, skupin i jednotlivců, ke kontrole výkladu světa i myšlení lidí.

Žádná společnost není schopna zajistit rovnost všem svým členům, i když ne všechny to jsou ochotny přiznat. Každá společnost byla, je a zřejmě navždy bude diferencována do vrstev a skupin, které se liší svým podílem na statcích a službách, přístupem k moci a výši své prestiže.

Jak už jsem se zmínil v úvodu, jedním z vedoucích přestavitelů teorie mocenské diferenciace byl Karl Marx. Jeho pojetí vystihuje sociolog L. Beeghley: “Karl Marx byl revolucionářem a sociální vědcem v jednom“.
Marx považoval za nutné změnit třídní strukturu společnosti. Jeho analýza poukazuje na vztahy různých skupin formovaných odlišným přístupem k využití zdrojů. Ve feudální společnosti většina produkce byla zemědělského původu a pozemky vlastnila šlechta. Rolníci neměli volnost a museli poslouchat příkazy, které jim diktovali vlastníci půdy.
Pomocí této analýzy zkoumal sociální vztahy uvnitř kapitalismu – ekonomického systému, v němž jsou zdroje produkce většinou v soukromých rukou a jehož hlavním cílem je maximalizovat zisk v konkurenci s jinými soukromníky. Marx ukazuje na dvě třídy, které se objevily s pádem feudalismu – buržoazie a proletariát. Každá ze tříd má svou vlastní kulturu. Buržoazie, třída kapitalistů, vlastní zdroje produkce, tedy továrny a stroje, zatímco proletariát je pouze třídou pracujících. V procesu výroby jsou dělníci buržoazií vykořisťováni a za svůj výkon dostávají podřadné mzdy.
Podle Marxe povede vykořisťování proletariátu k destrukci kapitalismu. Aby toto bylo možné, musí se uvnitř dělnické třídy vyvinout tzv. třídní vědomí (= sjednocení touhy po politické změně) a neodlehnout pocitu, že být vykořisťován je vlastně „normální“. Sjednocená dělnická třída pak revolucí svrhne vládu buržoazie a vytvoří tak jednotný, rovný, dělnický stát. Tato vize se průběhem doby ukázala jako utopistická. Snaha o vytvoření takových států vedla ke vzniku totalitních režimů, jejichž existence neměla dlouhého trvání.
Marxův přínos spatřujeme především v tom, že poukázal na základní rozdělení většiny společností, na vrstvu chudých a vrstvu bohatých.

Max Weber za zásadní sociální nerovnost považuje nerovnost přístupu k moci, Tato nerovnost je podle něj v průběhu dějin konstantní a mění se jen její ospravedlňování. Ospravedlněnou moc nazývá panstvím a rozlišuje tři čisté typy panství, které se v minulosti i současnosti volně prolínají:
Panství charismatické – je založeno na víře v nevšední vlastnosti vůdce, který vládne do doby, dokud je víra v jeho mimořádnost dostatečně silná. Vládce smí vše. Každodenní život si ale vynutí jisté ústupky od původních ideálů a toto panství se mění buď v panství tradiční nebo legální.
Tradiční panství – spočívá naopak ve víře v posvátnou závaznost jednou ustanovených mocenských vztahů mezi jednotlivci a celými rody. Postavení pánů je založeno na tradici a ta také omezuje jejich libovůli. Neexistuje oddělení soukromého a veřejného. Podřízeni jsou nuceni dávat své majetky k dispozici politickým a vojenským potřebám moci. Existující nerovnosti jsou brány s přírodní nutností.
Panství legální – stojí na platnosti neosobních zákonů, které se vztahují stejně na držitele moci, jako na její objekty. Poslušnost se týká právních norem, nikoli lidí. Osou panství je byrokracie. Toto panství vychází z popírání nerovnosti mezi lidmi."

Poznámka

Část práce je ve formátu Word (*doc), část ve formátu Excel (*xls).
Katedra společenských věd.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse