Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální patologie

Sociální patologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá sociální patologií. Zaměřuje se na vysvětlení základních pojmů. Definuje nejen sociální patologii obecně, ale také sociální deviace. Uvádí význam sociálního prostředí a procesu socializace. Charakterizuje normy a anomie. Závěrečné kapitoly se věnují klasifikaci sociálních deviací a jejich teoriím.

Obsah

0.
Úvod
1.
Sociální patologie a sociální deviace
2.
Sociální prostředí jako determinanta chování
3.
Socializace
3.1.
Funkce socializace
3.2.
Průběh socializace
3.3.
Asociální, disociální a antisociální chování
4.
Norma
4.1.
Právní normy
4.2.
Mravní normy
4.3.
Zvykové normy
4.4.
Tabu
5.
Anomie
5.1.
Eufunkce a dysfunkce
6.
Klasifikace sociálních deviací
7.
Teorie sociálních deviací
7.1.
Biologické teorie
7.2.
Psychologické teorie
7.3.
Sociologické teorie
7.3.1.
Teorie kulturního přenosu
7.3.2.
Teorie strukturálního tlaku
7.3.3.
Teorie kontrolní
7.3.4.
Teorie etiketizační
7.4.
Základní typy teorií deviace

Úryvek

"1 Sociální patologie a sociální deviace
Sociální patologie (z řeckého pathos = utrpení, logos = slovo, nauka). Termín sociální patologie bývá chápán především ve dvojím smyslu. Jednak jím bývá označován vědní obor, který se zabývá studiem sociálně patologických jevů, v dalším významu bývá užíván jako shrnující pojem pro nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování. Studiem patologických jevů se zabývá řada oborů podle svého specifického hlediska – např. právo, etika, estetika, etnografie, kulturní a sociální antropologie V rámci sociologie jsou patologické jevy zkoumány sociologií deviantního chování (do 30. let 20. století sociální patologií). Sociálně patologické jevy jsou kulturně určeny a jsou proměnlivé v čase a prostoru.
Do sociologie zavedl pojem sociální patologie Herbert Spencer hledající paralelu mezi patologií sociální a biologickou, mezi biologickým a společenským organismem. Spencerovský biologismus je hlavní příčinou pozdějšího zamítání pojmu sociální patologie a jeho nahrazování pojmem sociální deviace.
Sociální deviace (z latinského deviatio – odchylka, úchylka). Termín sociální deviace bývá rovněž chápán ve dvojím smyslu – jednak je jím opět označen vědní obor, ale používá se i jako pojem označující chování, které porušuje nebo se podstatně odchyluje (ať v kladném či záporném smyslu) od některé sociální normy nebo od skupiny norem.
Společnost se brání vůči porušování norem, neboť usiluje o zachování stability a řádu, a tím chrání zároveň své jednotlivé členy. Významná preventivní role připadá sociální kontrole. Každá společnost disponuje mechanismy, kterými působí směrem k dodržování norem. Tento „dozor“ (kontrolu) nad sociálním jednáním vykonávají nejen pověření specialisté (policie, soudy, armáda ap.), ale i samotné sociální skupiny (rodina), společenství (sousedé), autority (učitelé). Formy sociální kontroly mohou být opravdu různé: uplatňují se v nich sankce (odměny a tresty), leckdy stačí pouhá přítomnost dalšího subjektu k potlačení deviantní tendence. Sociální kontrolu zajišťuje i hrozba sankcí ze strany represivního aparátu.2
2 Sociální prostředí jako determinanta chování.
Společnost jako celek nepůsobí na člověka přímo, ale prostřednictvím socializačních činitelů, zejména prostřednictvím malých skupin. Významné jsou ty, do kterých je člověk začleněn trvale nebo na dlouhou dobu (rodina, škola, vrstevníci). Socializace je proces přeměny biologické bytosti (novorozence) v bytost společenskou, kulturní, specificky lidskou – jde o vrůstání jedince do společnosti, získávání a plnění společenských rolí, probíhá i v dospělosti i ve stáří. Jde o interakci – subjektu a objektu. Socializace je formální (institucializovaná – hlavně škola) neformální (rodina, partnerství).
Vliv kultury na formování osobnosti individua je zprostředkován sociální zkušeností, kterou získává ze svých sociálních interakcí. Vliv kultury probíhá jako proces socializace tj. ono vrůstání do podmínek konkrétního kulturního prostředí. Nositelem tohoto vlivu je rodinná výchova (primární socializace). Dítě si osvojuje v tomto procesu přiměřené kulturní návyky, orientuje se v systému hodnot a obyčejů, přejímá role svého pohlaví a věku, osvojuje si používání jazyka a další lidské charakteristiky. Dále na utváření osobnosti působí škola, skupiny vrstevníků, kluby jejích je členem, později pracovní prostředí, masmédia a příslušnost k různým subkulturám jako jsou subkultury mladých, náboženské a politické organizace. Obecně tedy působí daná kultura, subkultura a rodina směrem k jednotlivci. Nejdůležitější je však rodina. Zde jsou utvářeny základy osobnosti již v prvních letech života a za jistých okolností jsou tyto základy osobnosti již nevratné."

Poznámka

Práce je vícezdrojovou kompilací bez velkého autorského přínosu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse