Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální pedagogika - výpisky z přednášek

Sociální pedagogika - výpisky z přednášek

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek heslovitě seznamují se základy sociální pedagogiky. Definují rodinu a druhy náhradní rodinné péče. Zabývají se spoluprácí rodiny a třídního učitele. Popisují kolektiv ve třídě, skupinu, závislost, i spolupráci rodiny se školou. Definují agresivitu a zmiňují vybrané sekty a církve.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rodina
2.1.
Rozdělení rodin
2.2.
Základní funkce rodiny
3.
Druhy náhradní rodinné péče
3.1.
Adopce
3.2.
Pěstounská péče
3.3.
Dětské domovy
3.4.
Diagnostický ústav
3.5.
SOS vesničky
3.6.
Pomoc v rámci nadací
4.
Spolupráce rodiny a třídního učitele
4.1.
Interiorizace
4.2.
Exteriorizace
5.
Kolektiv ve třídě
6.
Skupina
6.1.
Sociální skupina
6.2.
Organizační formy
7.
Závislost
8.
Spolupráce rodiny se školou
9.
Agresivita
9.1.
Co vede k agresivitě?
10.
Sekty, sektářství, náboženství
11.1.
Scientologická církev
11.2.
Jehovisté
11.3.
Židé
11.4.
Mormoni

Úryvek

"SPOLUPRÁCE RODINY A TŘÍDNÍHO UČITELE

 socializace = socializace probíhá mezi lidským jedincem, ostatními lidmi, společenskými skupinami a společností jako celkem v rámci společenských a mezilidských vztahů. Osoby, skupiny a instituce na sebe působí a ovlivňují se vzájemně. Proces socializace lze tedy také definovat jako vytváření orientace v oblasti a složitém systému společenských hodnot. ( internet)
 doba komunismu = „ Všichni buďme stejní“
 dnes = vytvářet jedince, který je schopen socializace
= musíte dát dítěti pravidla
 alternativní školy – kmenový učitel, který má možnost děti poznat více, vše učí sám, maximálně má někoho na cizý jazyky
 klasická ZŠ – učitel má více tříd, zná děti jen velmi formálně
 vytvořit přátelskou atmosféru

▪ INTERIORIZACE = převzetí a začlenění do svého řádu; způsob převedení vnější (předmětné) činnosti do nitra osobnosti (etické principy spol. jsou například internalizovány do vnitřních vzorců jednání)
= je nutné použít správou metodu jak to předávat dál, nesmí se přehánět

▪ EXTERIORIZACE = dítě poučuje samo; není to dobré

 osobnostně významná situace = situace, která většinu žáků/ skupinu nějak ovlivní
= vyprávět tak, aby to bylo pro děti přínosem, žáci si to pak lépe zapamatují
 SORAT = test na oblibu a klima ve třídě, na začátku školy, jen povolení lidé
 rozesazení dětí ve třídě = nikdy neizolovat žádný typ dítěte
= nikdy jednoho samotného žáka do poslední lavice
= dvakrát do roka přesunout děti od okna ke dveřím a naopak

KOLEKTIV VE TŘÍDĚ

 2 – 3 členové u malých dětí
 čím větší děti, tím větší schopnost být součástí větší skupiny
 nedopustit, aby se nově přišlé děti separovaly od dětí starých
 důležité = umožnit dětem, aby se poznaly, nejlepší, když můžou spolu něco zažít

▪ role učitele = měl by pravdivě předávat informace
= nevyčleňovat žáky z kolektivu
= učitel netlačí svůj názor
= naučit vést sám sebe
= učitel dává příklady chování
 strukturované drama = děti si rozdělí role a hrají hru, která se poté rozebírá ( pravidlo – nepouštět děti ze hry, když není hra dohraná, aby dítěti nezůstala role, kterou hrál)

SKUPINA

a) formální = nevznikla přirozeně; děti se neznají
b) neformální = vznikla na základě zájmů; má společný cíl ( př. Výuka)
 v každé skupině je vedení: a) demokratické = každý se na vedení podílí, pravidla
b) autokratické = vůdce, pohodlý skupiny
c) liberální = všichni si dělají, co chtějí, někdo toho zneužívá"

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.
Tato práce subjektivně zabarvená.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18954
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse