Sociální politika EU

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledné a srozumitelné zápisky z přednášek sociální politiky EU seznamují nejprve s typologiemi sociálního státu a poté se zabývají působností mezinárodních organizací v sociální politice. Dále práce sleduje vývoj sociální politiky Evropské unie a její přístup k politice zaměstnanosti. Poté postihuje problematiku sociální ochrany a zabezpečení a jejich nejrůznějších forem v zemích EU. Nakonec prostor patří rodinné politice, koordinaci sociálního zabezpečení a politice bydlení.

Obsah

1.
Typologie sociálního státu
1.1.
Typologie Esping-Andersena
1.1.1.
Charakteristika
1.1.2.
Model liberální
1.1.3.
Model konzervativní
1.1.4.
Sociálně demokratický model
1.2.
Typologie Titmusse
1.3.
Názory na doplnění těchto typologií
1.4.
Typologie Mishry
1.4.1.
Integrovaný sociální stát
1.4.2.
Desintegrovaný sociální stát
1.5.
Typologie dle rozsahu intervencí a orientace na zaměstnanost
1.6.
Typologie dle Sapirovy zprávy
2.
Působnost mezinárodních organizací v sociální politice
2.1.
Mezinárodní organizace práce
2.2.
Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení
2.3.
Rada Evropy
2.3.1.
Charakteristika
2.3.2.
Významné dokumenty
3.
Role institucí EU
3.1.
Římská smlouva, 50. léta
3.2.
Úkol a harmonizace sociálních politik členských zemí
3.3.
Fiskální krize, 80. léta
3.4.
Charta společenství základních sociálních práv zaměstnanců
3.5.
Dohoda o sociální politice
3.6.
Zelené a Bílé knihy
4.
Sociální monitoring
5.
Přístupy k politice zaměstnanosti v zemích EU
5.1.
Kolektivní vyjednávání
5.2.
Vývoj politiky zaměstnanosti v EU
5.3.
Otázky a nástroje mzdové politiky
6.
Problematika sociální ochrany
6.1.
Sociální ochrana
6.2.
Faktory ovlivňující sociální ochranu
6.3.
Modernizace v sociální ochraně
6.4.
Sociální ochrana a sociální politika
7.
Zabezpečení ve stáří
7.1.
Historický vývoj
7.2.
Zájmy EU a jejich prosazování
7.3.
Cíle a zásady důchodových systémů
7.4.
Financování
7.5.
Návaznost jednotlivých programů
7.6.
Odchod do důchodu
7.7.
Příklady evropských zemí
8.
Důchodové zabezpečení
8.1.
Velká Británie
8.2.
Švýcarsko
8.3.
USA
9.
Zabezpečení v nemoci
9.1.
Dávka nemocenské
9.2.
Dávka při ošetřování člena rodiny
9.3.
Švédsko
9.4.
Velká Británie
9.5.
Francie
9.6.
Německo
10.
Rodinná politika
10.1.
60. léta 20. století, konec 80. let
10.2.
Konec 20. století
10.3.
Přístupy k rodinám a rodinné politice v zemích EU
10.3.1.
Vývoj
10.3.2.
Modely
10.4.
Nástroje rodinné politiky
10.4.1.
Obdoba našeho porodného
10.4.2.
Dávka v souvislosti s péčí o narození dítěte
10.4.3.
Přídavek na dítě
10.4.4.
Institucionální péče
10.5.
Rodinná politika (doplnění)
10.5.1.
Aktivita mužů a žen na trhu práce
11.
Sociální pomoc
11.1.
Programy sociální pomoci
11.2.
Znaky
11.3.
Realizace řízení
11.4.
Vliv a zásahy institucí EU
12.
Přístup k občanovi pohybujícímu se na území EU
13.
Koordinace sociálního zabezpečení
13.1.
Pojmy
13.2.
Důvody pro koordinaci
13.3.
Základní principy koordinace
13.4.
Další informace
14.
Zabezpečení v nemoci a dávky při pracovních úrazech, nemocech z povolání
15.
Sociální politika a bydlení
15.1.
Sociální bydlení
15.2.
Fungování sociálního bydlení
15.3.
Příspěvek na bydlení

Úryvek

"Typologie sociálního státu zejména v Evropě, ale také v zámořských zemích
• sociální politika v jednotlivých zemích je rozdílná, protože sociální politika je politikou, která je ovlivňována mnoha faktory (ekonomické, dlouhodobá tradice způsobu života)
• sociální politika má tendenci dlouhodobě setrvávat v nastavených parametrech (to co se jednou v sociální politice zakotví, tak je méně ovlivněno probíhajícími změnami ve společnosti)

Rozdíly v jednotlivých zemích dle různých kritérií:
• pro vznik určité typologie potřebujeme vždy určité kritérium

1) Typologie Esping – Andersen
• tato typologie se nejčastěji používá
• přístup k sociální stratifikaci a míra dekomodifikace

• stratifikace je rozvrstvení ve společnosti
• společnosti je stratifikována z různých hledisek – rozdělení příjmů a majetku ve společnosti
• sleduje se jak jsou země tolerantní vůči důchodovému rozdělení ve společnosti v důsledku trhu

 ZEMĚ NEZASAHUJÍ
• vysoká tolerance vůči stávajícím nerovnostem ve společnosti (země podporují statusové rozdíly ve společnosti, tak jak vznikly v důsledku trhu)

 ZEMĚ ZASAHUJÍ
• jiné země se snaží do té stratifikace, která vznikla v důsledku trhu, více zasahovat (nejsou tedy tak tolerantní k tomu rozdělení vzniklému na trhu). Pokud země více zasahují (žádná země však nenastolí úplnou statusovou rovnost, je to více teorie než praxe) tak jakým způsobem se snaží zasahovat do sociální stratifikace s cílem více se přiblížit (zmírnit statusové rozdíly vzniklé na trhu)
o některé země svoje zásahy limitují minimálním standardem (základní dostupnost služeb, minimální příjem, všem zabezpečit stejný přístup ke vzdělání či zdravotní péči)
o nebo některé země svoje zásahy limitují dosaženým průměrným standardem (tzn. značné zásahy do vývoje společnosti)

• míra dekomodifikace vyjadřuje, jestli při přiznávání sociálních práv více rozhoduje to, že:
o dotyčný jedinec, rodina jsou občany dané země, či-li vyplývá jim z titulu občanství dané právo
o sociální práva se odvíjí od principu zásluhovosti (je to spojeno s prokazováním délky doby zaměstnání, výše příjmů

• podle toho co více převažuje tak hovoříme o míře dekomodifikace, nebo-li o dekomodifikačním efektu (míra dekomodifikace se zvyšuje čím větší váhu má míra občanství)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny nebo podtrženy. Součástí práce je drobné schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25678
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse