Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální práce

Sociální práce


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou sociální práce. Nejprve definuje základní obecné pojmy které s ní souvisejí, poté se věnuje jednotlivým mechanismům. Charakterizuje význam a funkce sociální práce, zmiňuje důležitost správné diagnostiky. Popisuje typy obvyklých klientů. Uvádí náplň práce streetworkerů.

Obsah

1.
Charakteristika a východiska sociální práce jako vědecké disciplíny a oboru studia
2.
Základní pojmy sociální práce (sociální fungování, životní situace, sociální případ, sociální problém)
3.
Sociální práce a její vztah k příbuzným oborům
4.
Současné pojetí sociální práce, tzv. trojí pojetí sociální práce
5.
Úloha a význam teorií v sociální práci. Druhy teorií
6.
Historický vývoj sociální práce v České republice
7.
Nástin historického vývoje sociální práce v Evropě
8.
Profesionalizace sociální práce (sociální pracovník a jeho role, etika sociálního pracovníka, supervize)
9.
Diagnostika v sociální práci
10.
Klient v sociální práci, typy klientů
11.
Individuální práce s klientem v sociální práci
12.
Sociální práce se skupinou
13.
Komunitní sociální práce
14.
Kognitivně- behaviorální teorie v sociální práci
15.
Eklektické přístupy- přístup orientovaný na úkoly
16.
Humanistické přístupy v sociální práci (představitelé, char. teorií)
17.
Existenciální teorie v sociální práci
18.
Antiopresivní přístupy v sociální práci
19.
Logoterapie v sociální práci
20.
Etiketizační teorie (labelling) v sociální práci
21.
Krizová intervence
22.
Streetwork

Úryvek

"Krizová intervence.

Jejím prostřednictvím soc. prac. intervenují do živ. situace, v níž je často ohroženo klientovo přežití. výčet příkladů situací, které vyžadují profesionální krizovou intervenci:
-domácí násili, šíkana, pohlavní choroby, stařická demence, … všechno s následky ohrožení klientova žívota.
Stav krize -e obvykle popisován jako emoční rozrušení, které je často doprovázeno pocity zmatku, úzkosti, deprese, hněvu a dezorganizace ve vztazích a v soc. fungování Krizí se dále rozumí zlom v normálním živ. průběhu člověka. Subjektivně je prožívána jako ohrožení identity a také jako ztráta schopnosti svobodně utvářet vlastní život. K dalším charakteristikám krize náleží podle také pokles sebeúcty, snížená schopnost koncentrace, narušení dosavadní psychosociální rovnováhy (obtíže se mohou promítnout i na somatickou úroveň – srdce, krevní oběh, zažívání atd.).
lze však krizi chápat také jako šanci na změnu a vývoj.
Krize na jedné straně vyvolává strach a úzkost (protože bourá dosavadní jistoty), na straně druhé je katalyzátorem osobního vývoje (razí cestu novému pohledu na život a vlastní zkušenosti).
Oba aspekty krize jsou zajímavým způsobem integrovány v existenciální soc. práci. V jejím rámci se krizi přisuzuje rozhodující význam. Krize je chápána jako předstupeň proměny. Krize otevírá možnost nového pohledu na vlastní identitu, podněcuje tvořivost, je příležitostí k nalezení nových způsobů chování.
definovala čtyři základní komponenty moderní efektivní krizové intervence: důkladná etická východiska, odpovídající teoretické zakotvení, dostatečná úroveň sebereflexe a dovednosti a techniky.
Etická východiska
Etická báze se má opírat o následující teze:
1. Základem krizové intervence musí být systém hodnot, který zásadně odmítá diskriminaci ve všech formách. To znamená diskriminaci v důsledku rasy, náboženství, věku, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace atd.
2. Předpokladem k výkonu krizové intervence je dostatečná znalost, zkušenost sebejistota.
3. V krizové intervenci je třeba dbát, aby sociální pracovník ve zvýšené míře reflektoval užívání moci a síly. To může být velmi podstatné při prosazování práv klienta. Při řešení krize může být také klíčové rozpoznat, jak se jednotliví účastníci krizové situace staví k otázkám moci.
4. V krizové situaci musí být posouzena adekvátnost zdrojů všech participantů (včetně sociálního pracovníka). Haganová například připomíná, že je neetické odejmout dítě z rodiny, pokud mu nelze zajistit uspokojující náhradu."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: k161.unas.cz/texty/SP/SP.doc.
Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15678
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse