Sociální práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Studijní materiál představuje úvod do sociální práce v souvislém textu. Látka je vykládána krok za krokem, takže je vhodná i pro nováčky v oblasti sociální práce. Kromě základních pojmů je probrán vývoj sociální pomoci ve světě od starověku po konec 18. století i v našich zemích do současnosti. Rovněž je vymezeno postavení sociální práce jako profese a oboru u nás a ve světě a nakonec jsou krátce načrtnuty různé přístupy k sociální práci a jejich vývoj.

Obsah

1.
Místo sociální práce v systému společenské péče o člověka
2.
Základní pojmy
2.1.
Pojem „sociální“
2.2.
Sociální politika
2.3.
Sociální péče
2.4.
Sociální práce
3.
Vývoj sociální pomoci od starověku až po konec 18. století
4.
Sociální práce jako profese a obor ve světě
5.
Vývoj sociální pomoci a sociálního zabezpečení u nás
6.
Sociální práce jako profese a obor u nás
7.
Etapy vývoje sociální práce

Úryvek

"ZÁKLADNÍ POJMY
Pojem „sociální“
Arnošt Inocence Bláha vysvětluje výraz sociální jako všeobecné označení vztažnosti ke společnosti. Tato vztažnost může mít povahu buď teoretickou (poznání, výzkum, studium) nebo praktickou (jednání, kterým je možno uskutečnit to, co by se mělo stát) a tvoří obsah sociální politiky, sociální péče a sociální práce.
V. Lamser upozorňuje, že tento příspěvek má v českém jazyce nejméně dva významy. První odpovídá anglickému slovu „social“ a znamená společenský, týkající se lidské společnosti. Druhý význam je užší, označuje takové jevy, procesy, případy, problémy nebo situace, které vyžadují nějaké řešení.
Sociální je tedy všechno, co přesahuje osobní referenční systém – to je opak individuálního. Je to všechno, co vychází z hodnotového hlediska na základě právních, morálních a společensky relevantních norem.

Sociální politika
Sociální politika he součástí politiky každé vyspělé průmyslové společnosti. Je ovlivněna nejen její ekonomickou situací, ale i filozofií, kulturou, společenskými tradicemi, morálními principy, normativními procesy a zákonitostmi.
O sociální politice v užším slova smyslu se hovoří jako o cílevědomé činnosti státu, organizací a institucí, usilující o vytvoření podmínek, které omezují příčiny sociální nerovnováhy a zajišťují předpoklady pro harmonický vývoj jedinců, skupin i společenských celků.
Starost o společensky závislé, desintegrované a maladaptované občany byla u nás v uplynulých století předmětem zájmu širší rodiny (popřípadě obcí či charitativních institucí). Teprve rozvoj industrializace s následným vzrůstem sociálních problémů nutí společnost k intervenci v záležitostech sociálního zabezpečení a péče o závislé skupiny obyvatelstva. Uspokojování jejich potřeb se stává v demokratické společnosti postupně celospolečenským problémem a dostává se do středu sociálně politických úvah.
G. Weisser řadí činnost sociální politiky k těm společenským jednáním, která se týkají uspořádání určité společnosti, struktury řádu společnosti, zařízení, která danému řádu slouží a jednání lidí, pokud jsou významná pro fungování společnosti.
K. Pinc a I. Tomeš zdůrazňují ve své definici uvědomělou a záměrnou činnost státu, směřující k neutralizaci, popřípadě kompenzaci některých, zejména hmotných příčin společenské desintegrace lidí, působené v konkrétních historických podmínkách také sociální nerovnováhou a vyvolávající sociální napětí.
 S.P. zasahuje všude tam, kde se člověk z objektivních důvodů dostává do neřešitelných situací, nebo kde je společenská činnost žádoucí.
 S.P. má směřovat k rekonstrukci skutečně lidských vztahů, k vytváření podmínek, které budou minimalizovat společenské příčiny individuálního neštěstí, a které budou usnadňovat rozvoj schopností a tvůrčích sil člověka.
 S.P. v širším slova smyslu zajišťuje stát úpravou nejen pracovních, ale i zdravotních a životních podmínek a přípravou lidí pro život. Dle jejich názoru je tedy i zdravotní politika a některé aspekty bytové, kulturní a školské politiky součástí širší sociální politiky státu."

Poznámka

Součástí práce je reprodukce obrazu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26110
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse