Sociální právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Dávky sociálního zabezpečení - soustava sociálních dávek. Nemocenské pojištění - nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, peněžitá pomoc pracovníkovi. Důchodové pojištění - starobní důchod, obecný starobní důchod, předčasný starobní důchod, plný invalidní důchod, plný invalidní důchod v mimořádných případech, částečný invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod, zvýšení důchodu pro bezmocnost, souběh nároků na důchody, zvyšování důchodu, žádost o důchod a příznání důchodu, penzijní připojištění. Státní sociální podpora - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. Sociální péče - sociální péče podle okruhu osob, jimiž je poskytována, formy dávek sociální péče. Dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti - životní minimum, sociální potřebnost, jednotlivé dávky a jejich výše. Péče poskytována podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. - péče o rodinu a děti, péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, péče o občany společensky nepřizpůsobené, bezúročné půjčky. Ústavní péče - ústavní péče pro dospělé a pro mládež, sociální péče ve zdravotnických zařízeních. Problematika uprchlíků na území ČR. Pobyt cizinců na území ČR - druhy pobytu na území ČR - přechodný pobyt, trvalý pobyt, pobyt cizince narozeného na území ČR. Problematika státního občanství ČR - nabývání státního občanství, pozbývání státního občanství, státní občanství ČR v souvislosti se zánikem ČSFR.

Obsah

1) Dávky sociálního zabezpečení
2) Nemocenské pojištění
3) Důchodové pojištění
4) státní sociální podpora
5) Sociální péče
6) Dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti
7) Péče poskytována podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.
8) Ústavní péče
9) Problematika uprchlíků na území ČR
10) pobyt cizinců na území ČR
11) Problematika státního občanství ČR

Úryvek

Udělit občanství je možné fyzické osobě starší 15 let a to na její žádost, pokud splňuje současně čtyři podmínky:
a) má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržují
b) prokáže, že nabytím státního občanství ČR pozbude dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území ČR
c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
d) prokáže znalost českého jazyka

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství ČR.

K žádosti o udělení státního občanství žadatel připojí:
- rodný list, pokud uzavřel manželství, i oddací list, případně doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
- doklad o tom, že nabytím státního občanství ČR pozbude dosavadní státní občanství, pokud nejde o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území ČR
- výpis z rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let; tento doklad nesmí být starší šesti měsíců
- životopis

Rodiče, případně jeden z nich, mohou do žádosti zahrnout i dítě mladší 15 let. K žádosti připojí:
- rodný list dítěte
- souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte
- doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství ČR pozbude dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství

Státní občanství ČR je možné na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti mladšímu 15 let samostatně. K žádosti se přiloží výše uvedené doklady.
Státní občanství České republiky uděluje ministerstvo vnitra České republiky; žadateli vydá Listinu o udělení státního občanství České republiky.
Žádost se podává u okresního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Okresní úřad ověří pohovorem se žadatelem jeho znalost českého jazyka a o výsledku učiní záznam do spisu. Znalost českého jazyka neprokazuje žadatel, který je nebo byl státním občanem Slovenské republiky. Okresní úřad zašle žádost Ministerstvu vnitra nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

Poznámka

Skripta předmětu Sociální právo pro obor sociální politika sociální práce MU Brno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse