Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociologie venkova a zemědělství v letech 1989 – 1995 v českých zemích

Sociologie venkova a zemědělství v letech 1989 – 1995 v českých zemích


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci sse snažím přiblížit problém sociologie venkova, jak se vyvíjela na území nového českého státu, ale hlavně jak vypadal její poskomunistický přerod. K tomuto nechtěl autor používal knihy českých autorů, ale norské socioložky Haldis Haukanes, která na našem území toto zkoumala několik let po pádu komunismu. V práci dochází k porovnání prací české autorky Věry Majerové s prací autorky norské. Jsou zde při tom vidět zajímavé rozpory.

Obsah

1.
Úvod: Vývoj sociologie venkova a zemědělství
2.
Rok 1989, transformace a život na vesnici
3.
Na čem se tedy lidé shodli?
4.
Změny po r. 1989 pozitivně hodnocené družstevními rolníky
5.
Závěr

Úryvek

" Druhá světová válka a převrat v roce 1948, znamenaly pro čs. Sociologii velkou ránu. Zvláště v padesátých letech je zaznamenána velká redukce sociologických pracovišť. Až první polovina let šedesátých znamená mírnou renesanci sociologie, a s ní samozřejmě ruku v ruce i sociologie venkova a zemědělství. Prvním profesorem sociologie venkova se stal Jan Tauber, a od roku 1967 i vedoucím „katedry sociologie a historie zemědělství a venkova“ na PEF VŠZ v Praze. Pozitivní vývoj však trval jen krátce, neboť rok poté přichází okupace a normalizace a „sociologie se stává nežádoucím oponentem stranických a vládních usnesení“. Změna nastává až po roce 1989, kdy kromě obnovy sociologie venkova a zemědělství (jako studijního oboru na ČZU v Praze) přichází i transformace zemědělství a venkova z centrálního plánování na tržní ekonomiku.
Jaký postoj k transformaci mají ale zemědělci sami? To u nás zkoumala Haldis Haukanes, norská sociální antropoložka, jež v Čechách a na Moravě pobývala v roce 1990 – 1991, a 1993 – 1995..."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fc791b5ee86.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie_venkova.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse