Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociometrický výzkum v pracovním týmu

Sociometrický výzkum v pracovním týmu

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce představuje firmu International Heavy Ingeneering Inc., a popisuje její pracovní tým. Dále se věnuje nejen výběru metody výzkumu a měření vztahů ve skupině, ale také základnímu vymezení skupiny, včetně přidělení kódu a sestavení dotazníku. V závěru je celkové vyhodnocení a interpretace výsledků.

Obsah

1.
Úvod – představení firmy, popis pracovního týmu
2.
Výběr metody výzkumu a měření vztahů ve skupině – sociometrický výzkum
3.
Základní vymezení skupiny a přidělení kódu
4.
Sestavení dotazníku
5.
Celkové vyhodnocení, interpretace výsledků
6.
Literatura
7.
Příloha č. 1 – Dotazník
8.
Příloha č. 2 - Grafické a matematické vyhodnocení

Úryvek

"2. Popularita, nejoblíbenější osoby, neformálního vedení a „autority“ ve skupině
Tento problém je ve zkoumaném kolektivu obzvláště citlivý. Jak můžeme pozorovat, ačkoli je formálním vůdcem osoba A, která sice obdržela celkově slušný počet hlasů, přesto tyto hlasy byly získány nerovnoměrně, neboť od dvou kolegů získala jen 1 hlas. Naopak osoba C získala téměř 100%ní počet hlasů, což svědčí o nebývalé oblíbenosti této osoby. Tato skutečnost může být způsobena kupříkladu lepšími osobními vlastnostmi osoby C, je komunikativnější, má větší schopnosti, je zkušenosti a je ochotnější druhým kolegům pomoci nebo poradit, případně to může být velice silná osobnost, která dokáže své okolí za každých okolností zaujmout. Naopak osoba A byla pravděpodobně zvolena manažerem projektu vzhledem k dlouhodobým zkušenostem u firmy. Vedení však zapomnělo, že přestože tento pracovník je fundovaný, můžou mu chybět manažerské schopnosti.
Zde je třeba velmi opatrně zvážit, jak tento problém vyřešit. Zda je osoba A schopna získat si větší podporu kolektivu, nebo zda bude nutné tuto osobu nahradit novým vedoucím. Zároveň je třeba provést podrobnější analýzu schopností a vlastností osoby C s cílem zjistit, zda tato osoba je vhodná k vedení kolektivu.

3. Problém „izolovaných“ osob
O částečné izolaci můžeme hovořit u osob B a D, neboť získaly malý počet hlasů a zároveň většina těchto hlasů byla získána vzájemně. Tyto osoby nepracují u firmy příliš dlouho, takže je možné, že zatím nedokázaly navázat pevnější vazby se všemi kolegy a tyto chybějící vztahy si nahrazují navzájem, čímž se prodlouží doba jejich izolace. Je zároveň pravděpodobné, že zatím nemají větší zkušenosti v práci u firmy.
Zde bude řešení poměrně jednoduché. Je třeba motivovat ostatní členy kolektivu k tomu, aby více spolupracovaly a komunikovaly s těmito dvěma pracovníky, k čemuž by mohly přispět i firmou organizované společné akce zmíněné v bodu 1. této kapitoly.
Na závěr je třeba dodat, že tato analýza v žádném případě nemůže analyzovat vztahy do detailu a identifikovat veškeré problémy zkoumaného kolektivu, či je dokonce řešit. Je souborem relativních dat, které jsou pouze podkladem, či nápovědou, která může významně pomoci při podrobnější a hlubší analýze prováděné v celé firmě či při tvorbě návrhů na budoucí změny, které budou prováděny s cílem zamezit interpersonálním konfliktům a napjatým vztahům a naopak zvýšit pozornost jednotlivých členů kolektivu k jejich povinnostem, společným hodnotám, pomoci jim naučit se vnímat rozmanitost individualit svých kolegů a spolupracovat v rámci kolektivu.
Zároveň je třeba konstatovat, že výsledky výzkumu potvrdily, že rozhodnutí o provedení tohoto výzkumu bylo opravdu na místě. Bylo dosaženo cíle zjistit celkový stav vzájemných vztahů a úrovně spolupráce, ovšem výše uvedená zjištění konstatují, že zde máme nesourodý kolektiv lidí, který nefunguje požadovaným způsobem. Proto je nutné vzít v úvahu výše uvedená řešení a doporučení navrhovaná řešitelským týmem pro jednotlivé problémy, případně navrhnout řešení vlastní a tyto řešení uvážlivě aplikovat."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje velký počet schémat a tabulek.
Seminární práce pro předmět Personální činnost - Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1144
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse