Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Sofisté a Sókratés

Sofisté a Sókratés


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusý referát v heslech seznamuje s hlavními představiteli sofistů. Nechybí tedy stručný životopis Sokrata, Protagora či Gorgia. Hlavní důraz je však kladen na rozbor Sokratových děl.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Eristika
1.2
FÝSEI X NOMOI
1.3
Protagorás
1.4
Gorgiás
2.
Sókratés
2.1
Jeho život
2.2
"Vím, že nic nevím."
2.3
Daimónion
2.4
Dialog Hostina (Symposium)
2.5
Obrana Sókrata (Apologie)
2.6
Dialog Kritón
2.7
Dialog Faidón
2.8
Sókratés versus Ježíš
3.
Sókratovi žáci
3.1
Kynici
3.2
Kyrénská škola
3.3
Megarská škola

Úryvek

"SÓKRATÉS (469 - 399 př. n.l.)
- zakladatel filosofie; „otec filosofie“
- nepsal díla, „pouze“ řečnil → vše zachováno od žáků (Platón)
- 3 zdroje o jeho životě:
a) Platón: Sók. žák, díla ve stylů dialogů (? co říká Sok a co Platón)
b) Aristofanes: autor komedií, Sók. vystupuje jako komed. postavičky - potuluje se, nestará se o sebe…
c) Xenofón: pamětník Sók. doby, uznává ho
- žil v Athénách
- otec kameník či sochař, matka porodní bába (umění babické) → toto umění zdědil - TECHNÉ MAIEUTIKÉ = dobré řemeslo, umění porodnické
→ pomáhá rodit myšlenky, aby se myšlenky v lidech probouzely
- ženatý s Xanthippé; hysterická, hádavá; filosofii odsuzovala; často se hádali
- věštírna v Delfách; otázka, kdo je nejchytřejší → odpověď Sókratés
- klade si otázku v jakém smyslu
- Sók. to bylo k smíchu a chtěl dokázat, že najde moudřejšího člověka než je on sám
- rozmlouvá s lidmi; dovádí je k myšlence, že v podstatě nic nevědí: „Vím, že nic nevím.“; bere jim jistoty (jde o vnitřní pocit - X zneužití řeči!)
- fascinoval mládež; obviněn (řemeslníkem), že kazí mládež a zavádí nové bohy
DAIMÓNION - něco mezi člověkem a bohy; vnitřní hlas, který nás vede; něco nadlidského
brzdí myšlenky → aby se zastavil a utřídil je"

Poznámka

Text je psán v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c10a52e20537.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sofiste_a_Sokrates.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse