Seminarky.cz > Životopisy > > > Sokratés - život a jeho dílo v dějinách

Sokratés - život a jeho dílo v dějinách


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se skládá ze tří částí. V první je vylíčen Sókratův život tak, jak jej vnímali jeho žáci Platón a Aristofanés. Druhá část se věnuje porovnání Sókrata s Ježíšem a jednotlivým myšlenkovým okruhům jeho učení. Třetí pak stručně mapuje ohlas jeho díla v dějinách středověku a novověku.

Obsah

1.
O Sokratově životě nám vypráví Xenofont, Socratův žák Platon a Aristofanes
2.
Srovnání Sokrata s Ježíšem Nazaretským
3.
Sokratovo pojetí člověka
4.
Sokrates ironik a jeho filosofie
5.
Sokrates hermeneutik
6.
Dějinný ohlas Sokrata
6.1
Ve Středověku
6.2
V Novověku
6.2.1
Heigel
6.2.2
Nietzsche
6.2.3
Kierkegaard

Úryvek

“Socratovo pojetí člověka

Socrata nezajímá příroda, ale duše. Socrates to je odvrat od přírody k lidem, k lidskému světu a to zejména světu mužů, nikoli žen. Hodnota žen je potlačována.
Pro Socrata je člověk bytost nedotvořená. Člověk o sobě neví a k životu je třeba ji probudit. On tvrdí, že člověk svému životu teprve dává smysl a sám sebe dotváří svým jednáním. Spolu s Platonem je Socrates představitelem řecké kultury. Jsou průkopníci významu vnitřního života člověka. Celou Socratovou a následně i částí Platonovi filosofie je péče o duši. Oba berou člověka jako něco víc, než jen soubor vlivů okolí. Člověk se sám poznává a zaměřuje své cíle výše, než jen k pouhému vegetování. Lidský život je víc než jen vegetováním. Zajímají se sledováním hodnot života, obhajují své hodnosty. A právě díky svému zastávání hodnot a názoru jde Socrates na smrt, protože je zde najednou názor menšiny proti názoru většiny!

Socrates ironik a jeho filosofie

Jeho ironie je vážná, až pedagogický s výchovnou silou. /středním tématem je duše a péče o ní, péče o duši jako o něco, co přesahuje přírodu. Vede rozhovor o duši, o tom, jak o ní pečuje.
Sokrates byl morální filosof, harmonizátor nitra. Pojímá filosofii ve spojení s morálkou. Chápe filosofii jako péči o duši. Filosofie je duševní cvik, který směřuje k hygieně duše. Proč nic nenapsal? Protože pro Sokrata je filosofie rozhovor duše k duši. – Pojetí filosofie jako péče o duši.

Socrates hermeneutik

Socrates se sám sebe ptá. Testuje každou definici protipříkladem. Má schopnost setrvat a prohlubovat svou otázku a ovládá umění se zeptat. Socrates se táže pro dospění k poznání. On tvrdí, že člověk svému životu teprve dává smysl a sám sebe dotváří svým jednáním. Klade otázky např. ,,Co je to krása?“, ,,Co je to stát, náboženství?“ ale tím se ptá, co je jejich podstatou, neptá se na vlastnosti, neptá se na to, co stát či náboženství charakterizuje, ale ptá se, co činí stát státem, ptá se na podstatu věcí.

Dějinný ohlas Socrata – Socrates a dějiny

Socrates je předobraz raného křesťanstva - Péče o duši – Socrates jde na smrt za svou pravdu, je zrazen stejně jako Ježíš.
Ve Středověku se k němu vrací v souvislosti s bojem proti školsky provozované vědě scholastice. Socrates je čten v souvislosti s bojem proti školsky provozované vědě scholastice.
V Novověku se opět navrací k Socratovi, a to Bacon v souvislosti s myšlenkou obnovy věd.
Osvícenství bere Socrata jako mučedníka vědy, kdy každý se kloní před logikou a ne před mocenskou vládou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b653d2036ba.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Sokrates.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse