Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Současná škola a nezbytnost změn v přípravě učitelů

Současná škola a nezbytnost změn v přípravě učitelů

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o současném školství a nezbytnosti změn v přípravě učitelů. V úvodu se věnuje novým trendům, které do školství přicházejí, a popisuje názory rodičů a učitelů na ně. Dále se autor zabývá podmínkami učitelů na základních školách a také tím, jak noví učitelé působí. Práce také popisuje výchovu a výuku žáků a jejich motivaci chodit do školy.

Obsah

1.
Nástup RVP na základních školách
1.1
Změny
1.2
Úkoly
2.
Názory rodičů a učitelů na nové trendy ve vyučování
3.
Podmínky učitelů na základních školách
3.1
Finanční prostředky
4.
Výchova a výuka žáků
4.1
Požadavky na přípravy
4.2
Co zaskočí nové učitele
5.
Vlastnosti mladých učitelů
6.
Co zlepšit v přípravě budoucích učitelů
7.
Motivace dětí chodit do školy

Úryvek

„1. Co se vlastně změnilo s nástupem RVP, respekt. s ŠVP na základních školách? – úkol pro stávající a hlavně mladé nastupující pedagogy
Jak již víme, RVP vycházejí z nové strategie vzdělávání, které zdůrazňují klíčové kompetence, formulují očekávanou úroveň vzdělání, podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Zařazují průřezová témata. Školní vzdělávací program prezentuje profilaci školy, profil absolventa, jsou v něm zakotveny cíle vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata.
Dle mého názoru šlo o změnu školství jak po stránce kvalitativní, ale i kvantitativní. Ve školství bylo zakořeněno, že hlavním cílem vzdělávání je předávání znalostí. Velké množství znalostí, které si žáci měli zapamatovat a pak odvykládat při zkoušení. O co tedy jde v novém školství? Zprostředkovávat poznatky to je nejdůležitější úkol školy, ale především zprostředkovávat základ tak, aby kvalitní znalosti žáci chápali, aby chápali jejich souvislosti a především, aby je uměli použít. Jde, ale také o to aby vedle znalostí dokázali rozvíjet postoje a hodnoty. Naučili se učit, uměli si najít dát smysluplně dohromady věci a udělali si na ně svůj názor – kritický pohled.
Hlavním úkolem nového moderního školství je vychovat z žáka slušného člověka, vzbudit v něm zájem o poznávání, motivovat jej, rozvíjet jej všestranně, najít jeho silné stránky a na ně se zaměřit. Naučit se učit a to po celý život.
Z toho plyne první kriterium na co se mají budoucí pedagogové připravovat. Aby se důsledně seznámili s RVP, znali klíčové kompetence znali požadované výstupy (výsledky vzdělávání)

2. Co si myslí rodiče a učitelé o nových trendech ve vyučování
Rodiče i učitelé se bojí (bohužel tak je to medializované), že jde o zrušení autority učitele, když se mluví o tom dát dětem prostor, že děti mají jen práva a žádné povinnosti. Ale zde není míněno zrušení autority učitele, když budeme mít k dětem partnerský vztah. Neznamená to, že se děti přestanou učit, jen se mění důraz na různé věci. Jde o to, aby nebyly zahlcované velkým množstvím informací. Aby učitelé vybrali základ a zprostředkovali jim kvalitní znalosti a žáci chápali jejich souvislosti a uměli je použít. Aby učitelé naučili děti kritickému odstupu od informací, aby žáci nevěřili všemu co si přečtou na internetu, nebo co slyší z médií.
3. Jaké mají podmínky učitelé na základních školách
Základní školy se mohou chlubit, snad s nástupem ŠVP, snad kompetencí ředitelů, či podpoře vyšších distancí mají úžasné předpoklady pro rozvíjení žáků.
Zde jsou odpovědi dvou učitelek jedné nejmenované základní školy:
Vybavení naší školy technikou ICT - považují za dobré.
Vybavení školy - ostatní vybavení učeben (nábytek), pomůcky a učebnice, vybavení tělocvičen, jídelna - považují za: dobré.
Vybavení školy pomůckami (pomůcky a učebnice, výukové plakáty, mapy) považují za výborné
Finanční prostředky –
zřizovatel školy poskytuje na standardní vybavení spíše méně prostředků, které nestačí na standardní vybavení, modernizaci, škola musí pečlivě vybírat, za co peníze utratí
na opravy školy..zcela nedostatečné množství prostředků, škola je závislá na podpoře sponzorů, rodičů...
na standardní opravy poskytuje spíše méně prostředků, které nestačí na standardní opravy, škola musí pečlivě vybírat, za co peníze utratí
a modernizaci školy poskytuje zcela nedostatečné množství prostředků, škola je závislá na podpoře sponzorů, rodičů...

4. Výchova a výuka žáků, požadavky na přípravy co zaskočí nové učitele?
• Jak je to s nadanými žáky ve Vaší škole? - Naši žáci mají možnost navštěvovat vyšší ročník, práce s počítačem při vyuč. hodině, práce s encyklopedií či jinými odbornými knihami, zadávání v mezích možností další náročnější úkoly, individuální práce po vyučování. Možnosti soutěží na internetu např. Genius logicus, stránky web. Nadaní žáci atd. Připravujeme se v současnosti na použití nových metod práce s nadanými žáky v rámci možnosti a finanční situace školy. Záleží na žácích nadaných v jakém směru a do jaké hloubky, neboť se zpravidla jedná o žáky, kteří jsou bázliví a nemají zájem dělat něco moc navíc, aby nevybočovali z řady ostatních žáků.
Jak je to se začínajícíma pedagogama?
Obvykle jsou zaskočeni, protože tito žáci jsou dost zvídaví, kladou učiteli otázky, zajímají je věci, které jsou vlastně nad rámec základního učiva. Jenže učitel má velmi málo času (časové dotace), aby se těmto žákům mohl více věnovat. Těžko se vyrovnává, že s tímto žákem musí pracovat i po vyučování, že mu narušují připravené hodiny.“

Poznámka

Práce obsahuje chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse