Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soudní moc

Soudní moc


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá postavením a funkcí soudců, popisuje průběh soudního líčení a role stran v něm zúčastněných. Dále popisuje některé typy trestů.

Obsah

1.
Funkce soudů
2.
Postavení soudců
3.
Soustava soudů
4.
Průběh soudního líčení
5.
Advokát
6.
Státní zástupce
7.
Vazba
8.
Kauce
9.
Zadržení
10.
Notář

Úryvek

"Obžalovaného zastupují advokáti – obhájci
1) státní (ex offo) – je bezplatně přidělen státem, do 18 let povinně, nad 18 let na požádání
2) soukromý – je placen obviněným (pokud bude obžalovaný uznán nevinným, zaplatí soukromého obhájce žalobce
úkolem obhajoby je hledat polehčující okolnosti a postupovat tak, aby se zmírnil trest obžalovaného, platí presumpce neviny
advokáti se sdružují do advokátní komory, pro provozování advokátské praxe je třeba absolvovat koncipientskou praxi (3 nebo 5 let) a poté složit advokátní zkoušku

Stát zastupuje státní zástupce, který je jmenován prezidentem.
Státní zástupci sepisují žalobu, při sepisování žaloby se spolupracuje s policií, lékaři, psychologem a u osob mladších 15 let se státním kurátorem.
Zadržení
 zadržet může Policie ČR na max. 48 hodin
 do 48 hodin musí být prokázána vina nebo musí být člověk propuštěn
Vazba
 Může trvat max. 2 roky, výjimečně 4 roky, navrhuje ji státní zástupce, ale musí ji podepsat soud
 Je uvalena proto, aby obžalovaný nemohl mařit průběh vyšetřování a ovlivňovat svědky
 Doba pobytu ve vazbě je odpočítána z celkové doby trestu
Kauce
 Výši kauce a případy, kdy může být udělena určuje soud (v závažných případech nesmí být povolena)
 Po složení kauce je obviněný propuštěn, ale nesmí dlouhodobě opustit místo svého trvalého bydliště a nesmí vycestovat do zahraničí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452bde3036414.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
soudni_moc.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse