Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Soustava soudů Slovenské republiky - slovensky

Soustava soudů Slovenské republiky - slovensky

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je objasnit systém soudů Slovenské republiky. První kapitola se věnuje popisu podstaty soudnictví a jeho zásad, další část se věnuje konkrétnímu popisu soustavy soudnictví podle typu soudů a jejich územních pravomocí. Opominuty nejsou ani speciální typy soudů jako vojenský nebo Ústavní soud Slovenské republiky. .

Obsah

Úvod
1.
Postata súdnictva
1.1
Ústavné zásady
2.
Sústava súdov v SR
2.1
Najvyšší súd v SR
2.2
Krajské a Okresné súdy v SR
2.3
Vojenské súdy v SR
2.4
Ústavný súd v SR
Záver
Zoznam použitej literatúry

Úryvek

"2. 1 Najvyšší súd SR

Sídlo: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Predseda: JUDr. Štefan Harabin
Podpredseda: JUDr. Juraj Majchrák
Vedúci súdnej správy: Anna Žatková

- rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch
- skúma zákonnosť rozhodnutí ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy
- stará sa o jednotný výklad zákonov pri rozhodovaní
- sú pre neho záväzné rozhodnutia ústavného súdu

Ústava SR neupravuje postavenie Najvyššieho súdu. Úpravu tejto otázky zveruje v plnom rozsahu zákonu.
V zmysle ustanovení zákona o súdoch a sudcoch je Najvyšší súd SR najvyšším súdnym orgánom a skladá sa z predsedu, podpredsedu a ďalších sudcov. Najvyšší súd rozhoduje vždy v senátoch.
Najvyšší súd SR dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti stým zákon určuje do pôsobnosti Najvyššieho súdu SR:
Rozhodovať o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských, okresných a vojenských súdov v prípadoch ustanovených zákonmi o konaní pred súdmi,
Zaujímať stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
Preskúmavať zákonnosť rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy SR, ak zákon neustanovuje inak,
Rozhodovať o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutí cudzozemských súdov na území SR, ak to vyžaduje zákon alebo medzinárodná zmluva,
Rozhodovať v ďalších prípadoch ustanovených zákonom (napr. rozhodovať spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy, rozhodovať vo veci registrácie rep. rozpustenia politickej strany)

Plénum najvyššieho súdu je tvorené všetkými sudcami tohto súdu a platne sa môže uznášať za prítomnosti najmenej 2/3 všetkých sudcov. Zasadania pléna sú neverejné. Môže sa ho zo zákona zúčastniť minister spravodlivosti a generálny prokurátor.
Do pôsobnosti pléna najvyššieho súdu patrí najmä:
uznášať sa na rokovacom poriadku najvyššieho súdu,
zaujímať stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach týkajúcich sa viacerých kolégií alebo ak je vec medzi kolégiami sporná,
prejednávať správy o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich podklade dávať podnety k novej právnej úprave.
Sudcovia najvyššieho súdu tvoria podľa úseku svojej činnosti kolégia (trestné, občianskoprávne, obchodné a správne). Na čele kolégií sú predsedovia kolégií, ktorých vymenúva predseda Najvyššieho súdu SR. Kolégia najvyššieho súdu predovšetkým zaujímajú stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov. Rozhodovaciu právomoc Najvyššieho súdu SR vo veciach riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov vykonávajú senáty.

Ústredným orgánom štátnej správy súdov je Ministerstvo spravodlivosti SR. Orgánmi štátnej správy súdov sú aj predseda podpredseda najvyššieho súdu, predsedovia a podpredsedovia krajských súdov a predsedovia a podpredsedovia okresných súdov."

Poznámka

Velmi kvalitně zpracované. Cca 3 strany jsou jen soupisem, kde se nacházejí jednotlivé soudy na SR:

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8199
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse