Speciální onkologie 2

Kategorie: Biologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na speciální onkologii a její druhou část. Zabývá se karcinomem jícnu, karcinomem žaludku, kolorektálny karcinom a karcinomem análního kanálu. Dále se zaměřuje na karcinom pankreatu, hepatocelulárním karcinomem, karcinomem žlučníku a žlučových cest. Nakonec popisuje maligní kožní nádory mimo melanom a testikulární nádory. První část naleznete zde.

Obsah

1.
Karcinom jícnu
2.
Karcinom žaludku
3.
Kolorektálny karcinom a karcinom análního kanálu
4.
Karcinom pankreatu
5.
Hepatocelulární karcinom
6.
Karcinom žlučníku a žlučových cest
7.
Maligní kožní nádory mimo melanom
8.
Nádory ledvin
9.
Karcinom prostaty
10.
Testikulární nádory

Úryvek

"Příznaky nemoci:
► nespecifické příznaky: anorexie, váhový úbytek, bolesti břicha, nadýmání/ břišní dyskomfort
► u CIRHOTICKÝCH p.: 1. manifestace může být: náhlé zhoršení klinického stavu při cirhóze
► u NECIRHOTICKÝCH p.: může být ikterus provázející cholangoitidu při invazi ca do žluč. cest/ Buddův- Chiariho sy (trombóza jaterních žil) se vznikem trombóz při invazi ca do jaterních žil/ VCI.

Diagnóza a diff. dg.:
1. Vyšetřovací postupy vedoucí k dg.:
► Zobraz. metody:
○ nejčastěji zachycené ložisko na UZ + Doppler. vyš. v.portae, dále CT, sporné případy MR.
○ CT angioportografie: katetrizace a. mes. sup./ a. lienalis + KL + CT
○ CT angiohepatikografie: obdobná metoda s cíleným nástřikem a. hep. comm.
► Laboratorně: alfa- fetoprotein, des- gama- karboxy protrombin
► Vyloučení mts: celkové vyš. břicha CT/ UZ, RTG plic, scintigrafie kostí.
2. Diff. dg.: je třeba odlišit:
► velké uzly při j. cirhóze
► jiné maligní on. (mts, cholangioCa, angiosarkom)
► benigní on. (adenom, nodulární hyperplazie, hemangiom)
► nenádorová ložiska (absces, hematom, cysta)

Klinická stadia:
TNM klasifikace, klasif. pacientů s jaterní cirhózou dle Childa- Pugha, Okudův klasif. systém: (kombinace poškození jater + jaterní fce.).

Terapie:
A. Radikální terapie:
1. Chirurgická léčba:
► jediná potenciálně kurativní metoda, 5 let po resekci přežívá 60-70% p. Je indikována: u pacientů s dobrými jaterními funkcemi, ve stadiu cirhózy A dle této klasifikace, bez portální hypertenze a s dobrým výsledkem clearance indocyaninové zeleně (ICG). U p. bez cirhózy jater/ při klasifikaci A je parciální hepatektomie spojena s 5- letým přežitím až u 70% nemocných. U p. s cirhózou Childovy klasifikace B a C je pooperační mortalita vyšší. Po radikální resekci HCC je 5- leté přežití 30- 50%, ale k recidivě dochází do 5 let až u 70% p., z nichž jen u 20% je možná další resekce!
2. Transplantace:
► 5- leté přežití je kolem 70% a s rizikem recidivy ↓ než 15%. Podmínkou k zařazení p. k transplantaci jsou tzv. Milánské kritériá: a) 1 n. v játrech max. 5 cm velký/ 3 n. menší než 3 cm, b) není vaskulární invaze, c) nejsou postiženy LU. Po transplantaci je nutné trvalé užívání imunosupresiv!

B. Neradikální terapeutické postupy:
1. Lokální ablačné techniky (transarteriální chemoembolizace, RFA, alkoholizace, kryoterapie, laserová ablace). Nevýhoda: vysoké % lokálních recidiv a často nutnost udělat více výkonů.
► Embolizace/ chemo-: při prosté embolizaci se podá embolizační materiál do cév zásobujících n., při chemoembolizaci se přidá k tomu i cytostatikum (mitomycin C, cisplatina, adriamycin/ nově mikrosféry na bázi hydrogelu, kde je navázáno cytost.: doxorubicin = lepší)
► RFA: principem je nekróza b. lokální produkcí tepla při zavedení RF sondy do n. Indikace: ložiska 3- 5 cm velké. NE u difuz. HCC jater. Lze kombinovat s chemoembolizací.
► Alkoholizace ložisek: principem je podání 96% alkoholu v perkutánní injekci do ložiska, dochází k denaturaci bílkovín a nekróze b.
► Kryoterapie: zavedení kryosondy do n. a následné zmražení n., u nás je to experimentální metoda."

Poznámka

medicína, Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29317
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse