Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Speciální pedagogika

Speciální pedagogika


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje se speciální pedagogikou. Nejdříve ji vymezuje, poté uvádí její historii. Obecně pojednává o chování společnosti k člověku s postižením. Práce se dále zabývá prevencí před postižením, diagnostikou a způsoby pro zlepšení postižení, zejména rehabilitací.

Obsah

1.
Seznámení s vědním oborem
2.
Historie speciální pedagogiky
3.
Člověk s postižením ve společnosti
3.1.
Vada, porucha, postižení, handicap
3.2.
Vzdělání postižených osob
4.
Prevence před postižením
5.
Diagnostika
6.
Způsoby pro zlepšení postižení (rehabilitace..)

Úryvek

"4. PREVENCE PŘED POSTIŽENÍM

Zaměření na prevenci je v současné době velmi silným trendem. Umožňují to hlavně pokroky v medicíně. Zvláště pak v oblasti genetiky.

Prevence představuje (z hlediska speciální pedagogiky) souhrn opatření, jejichž cílem je předcházet vzniku mentálních, fyzických či smyslových poruch (primární prevence) nebo zamezit trvalému funkčnímu omezení nebo postižení (sekundární prevence). (Vysokajová, 2000, citováno Slowíkem, 2007)

Ve výše uvedeném textu jsou zmíněny dva pojmy, primární a sekundární prevence.
Primární prevence je předcházení vzniku určitého jevu eliminací faktorů, jež vyvolávají postižení.
Sekundární prevence má za úkol zastavení rozvíjejícího se postižení, které ovšem již v životě objevilo.
Dále se ještě uvádí pojem terciární prevence. Ta se snaží zamezit dalšímu zhoršování stavu jedinců u kterých patologický jev již působí.

5. DIAGNOSTIKA
Ve speciální pedagogice si pod pojmem diagnostika můžeme představit soubor činností, které vedou k poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu.

Podle Rentiérové, Ludíkové, 2004 se speciálněpedagogická diagnostika zabývá rozpoznáváním podmínek, prostředků i efektivity výchovy, vzdělávání, celkového rozvoje osobnosti a také enkulturace klientů- tedy osob s postižením.

Výsledkem diagnostiky nemusí být vždy diagnóza. Může jím být dílčí hodnocení nebo prognóza dalšího vývoje.
Diagnostika pro svůj účel využívá různé metody, nejčastějšími jsou: anamnéza, pozorování, rozhovor, dotazníky, testy, ověřování vědomostí a dovedností, přístrojové metody.
Důležitá kritéria při těchto metodách je validita, což znamená zdá jsou výsledky platné a další neméně důležitý faktor je reliabilita, nebo-li spolehlivost a přesnost výsledků.

6. ZPŮSOBY PRO ZLEPŠENÍ POSTÍŽENÍ
Rehabilitace je časově ohraničený cílený proces, který má umožnit postiženému člověku dosáhnout optimální mentální, fyzické a sociálněfunkční úrovně k tomu, aby mohl změnit svůj život (ve smyslu dosažení vyšší úrovně nezávislosti). Pod pojem rehabilitace můžeme zahrnovat také opatření určená pro kompenzaci funkčního omezení (např. technickými pomůckami) a další prostředky určené k usnadnění společenské adaptace a readaptace. (Vysokajová, 2000; citováno Slowíkem, 2007) "

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z použité literatury a nepřiznaných zdrojů: www.zsf.jcu.cz/studium/.../zaklady_specialni_pedagogiky-opora.pdf; www.uss.upol.cz/cz/clenove/profil/jerabkova/files/zak-spvp.pps.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18762
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse