Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Speciální pedagogika - otázky ke SZZk

Speciální pedagogika - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z 25 zpracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám ze speciální pedagogiky. Vymezuje speciální pedagogiku jako vědní obor, dotýká se její historie a vystihuje její principy, metody a zásady. Prostor věnuje také předmětu a problémům disciplín speciální pedagogiky od somatopedie po psychopedii. Vedle toho charakterizuje jednotlivé typy postižení a jejich pozadí v moderní společnosti a postihuje legislativní úpravu vzdělávání znevýhodněných jedinců i předpoklady a přípravu speciálně pedagogických pracovníků. Seznamuje také s organizacemi působícími v oblasti speciální pedagogiky a zabývá se dalšími otázkami spjatými s disciplínou, mezi něž patří například multikulturní tolerance nebo vztah rodiny a znevýhodněného dítěte.

Obsah

1.
Speciální pedagogika jako vědní obor
2.
Vývoj oboru u nás a jeho významné postavy
3.
Vývoj speciálně pedagogické terminologie
4.
Historický přehled péče o znevýhodněné jedince
5.
Negativní vlivy současné doby, mající vliv na vznik znevýhodnění
6.
Principy, metody a zásady speciální pedagogiky
7.
Klasifikace znevýhodnění (postižení)
8.
Legislativní opatření vztahující se k problematice vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami
9.
Výchovně-vzdělávací speciálně pedagogická zařízení v kompetenci ministerstev
10.
Příprava a vzdělávání speciálně pedagogických pracovníků
11.
Osobnost speciálního pedagoga
12.
Speciálně pedagogické disciplíny a směry dalšího vývoje v oblasti speciálně pedagogické péče
13.
Rodina a znevýhodněné dítě
14.
Zájmové, humanitární, neziskové a další organizace působící v oblasti speciální pedagogiky
15.
Komprehenzivní rehabilitační péče
16.
Diagnostika ve speciální pedagogice
17.
Autoregulační metody ve speciální pedagogice
18.
Komunikativní dovednosti ve speciální pedagogice
19.
Multikulturní tolerance
20.
Specifické poruchy učení
21.
Somatopedie jako speciálně pedagogická disciplína
22.
Tyflopedie jako speciálně pedagogická disciplína
23.
Logopedie jako speciálně pedagogická disciplína
24.
Surdopedie jako speciálně pedagogická disciplína
25.
Psychopedie jako speciálně pedagogická disciplína

Úryvek

"1. POJETÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY – DEFINICE, PŘEDMĚT, CÍL, SOUVISEJÍCÍ VĚDNÍ DISCIPLÍNY

Speciální pedagogika je vědní disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním, profesní přípravou a začlenění handicapovaných jedinců

Předmětem je: zdravotně nebo sociálně znevýhodněný jedinec, který potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání a přípravy pro začlenění do společnosti řadí se sem i děti mimořádně nadané

Cílem je: vychovávat a vzdělávat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, aby se vnitřně vyrovnal se svým postižením a dokázal se integrovat do pracovního a společenského procesu

3 cíle: 1) humanitní – právo na zajištění handicapovaných,
na rozvoj jejich osobnosti s respektem k jejich zvláštnostem
2) výchovný – právo na vzdělání, které by zajistilo jejich optimální rozvoj
3) ekonomický – právo na odpovídající pracovní zařazení

SOUVISEJÍCÍ VĚDNÍ DISCIPLÍNY

1) přímé – a) deskriptivní – popisují stav ve kterém se jedinec nachází
patobiologie, patopsychologie, sociální patologie

b) normativní – popisují stav jaký by měl být
estetika, etika, logika, právo

2) nepřímé – popisují člověka nepřímo

bionika – spojení biologie s technikou např. nahrazení části orgánu
kybernetika – sleduje přenos, zpracování a využívání informací
psycholingvistika – zkoumá závislost psychických procesů a řeči
sémiotika – zabývá se systémem znaků a různými (alternativními) způsoby
komunikace"

Poznámka

Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 2 stran.
Částečně zpracováno formou odrážek, důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny.
Vybrané pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse