Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Speciální rostliny - velké seminární práce

Speciální rostliny - velké seminární práce


Kategorie: Biologie, Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta, Lednice

Charakteristika: Práce obsahuje dvě velké povinné seminární práce z předmětu Speciální rostliny. Témata jsou: Technické a léčebné použití konopí, Rostliny pro detoxikaci organismu.

Obsah

1.
Technické a léčebné použití konopí
1.1
Systematika
1.1.1.
Cannabis sativa – popis
1.1.2.
Cannabis indica – popis
1.2.
Technické použití konopí
1.2.1.
Legislativa
1.2.2.
Požadavky, agrotechnika a pěstování
1.2.3.
Choroby a škůdci
1.2.4.
Stručně z historie pěstování
1.2.5.
Konkrétní příklady využití
1.3.
Léčebné použití konopí
1.3.1.
Obsahové látky
1.3.2.
Legislativa
1.3.3.
Využití v moderní medicíně
1.4.
Zdroje
2.
Rostliny pro detoxikaci organismu
2.1.
Úvod
2.2.
Detoxikační orgány
2.3.
Příznaky nedostatečné detoxikace
2.4.
Rostliny vhodné k detoxikaci
2.4.1.
Schisandra chinensis
2.4.2.
Urtica dioca
2.4.3.
Taraxacum sekce Ruderalia
2.4.4.
Sylibum marianum
2.4.5.
Arctium lappa
2.4.6.
Hippophae rhamnoides
2.4.7.
Picrorhiza kurroa
2.4.8.
Tinospora cordifolia
2.5.
Další detoxikační rostliny
2.6.
Kořeninové rostliny podporující detoxikaci
2.7.
Zelenina a ovoce podporující detoxikaci
2.8.
Zdroje

Úryvek

"Technické a léčebné použití konopí (Cannabis L.)

Systematika
Rod Cannabis patří do čeledi Cannabaceae (konopovité)
Patří sem jednoleté i vytrvalé byliny, ale i keře, stromy a ovíjivé liány (např. chmel)
Většinou jsou to rostliny dvoudomé, méně často jednodomé
Do této čeledi se řadí kolem 170 druhů rostlin
Rod konopí zahrnuje 3 druhy:
• konopí rumištní Cannabis ruderalis (50 cm vysoký jednoletý plevel zavlečený z východní Evropy, obsahuje minimum omamných látek)
• konopí seté Cannabis sativa
• konopí indické Cannabis indica (konopí rumištní a indické se někdy označují jako poddruhy konopí setého)

Cannabis sativa – popis
• 80 – 200 cm (až 400 cm i více) vysoká jednoletá bylina
• listy jsou dlanitě složené, 5-7 četné, listy rostoucí výše na rostlině jsou 3 četné nebo jednoduché
• jednotlivé lístky jsou kopinaté s pilovitým okrajem
• dvoudomá rostlina – samčí rostliny jsou menší než samičí (v porostu se mohou objevit i jedinci s oběma typy květů)
• samičí květy jsou úžlabní (vytváří typické palice), samčí květenství je latnaté
• kvete červenec-srpen, plodem je nažka
• konopí seté používané k technickým účelům obsahuje malé množství omamných látek
• v ČR nepůvodní, pochází ze Střední Asie, místy zplaňuje

Cannabis indica – popis
• obvykle 1,5 m vysoká jednoletá bylina
• listy dlanitě složené, lístků může být 5-7, ale i devět a více
• lodyha hustě rozvětvená (na rozdíl od C. sativa)
• kuželovitý habitus
• dvoudomá rostlina, semena jsou mramorovaná
• pěstuje se zejména kvůli omamným látkám
• pochází z Asie

Technické použití konopí
Legislativa
K technickým účelům se používá hlavně konopí seté C. sativa. Je to jediné konopí, které se dá legálně pěstovat, musí však jít o odrůdu, která obsahuje méně než 0,3 % tetrahydrokanabinolu (THC), což je zakázaná omamná látka. Povolené odrůdy jsou uvedeny v evropském katalogu odrůd, který platí i na našem území (mezi povolené odrůdy patří např. Rasami, Silvana, Fibriko, Unico).
Osoby pěstující konopí na celkové ploše větší než 100 m2 mají podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ohlašovací povinnost – jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu (stejně jako u máku).
Pěstitelé musí do konce května nahlásit:
-výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce osety konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území.
-dále odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstováno konopí v příštím kalendářním roce.
V průběhu vegetace a sklizně musí pěstitel dát vědět, jak je s konopím nakládáno.
Do konce prosince příslušného kalendářního roku se musí hlásit:
-výměra pozemků, které byly oseté konopím, výměra pozemků, ze kterých bylo sklizeno konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území.
-množství sklizeného konopí, včetně semen.
-hmotnost konopí prodaného nebo jinak převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5a5f3996e5226.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Velke_seminarky.docx (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse