Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Spoje a spojovací součásti

Spoje a spojovací součásti


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje matruritní otázku na téma Spoje a spojovací součásti. Práce řeší především šroubové spoje jejich rozdělení a použití.

Obsah

1.
Dělení spojů
2.
Šroubové spoje
3.
Druhy šroubů
4.
Druhy matic
5.
Druhy podložek
6.
Pojištění šroubových spojů
7.
Podle principu pojištění je dělíme na 3 skupiny
8.
Montáž a demontáž šroubových spojů

Úryvek

"Spojovací součásti
 Slouží ke spojení dvou, nebo více dílů.
 Jsou normalizovány.

Podle provedení dělíme spoje na:
 Rozebíratelné- při demontáži je lze bez poškození rozebrat a při montáži znovu složit.
 Nerozebíratelné - při demontáži se poškodí spojovací nebo spojovaná součást a při opětovné montáži je nutné tyto poškozené součásti nahradit novými.

Podle způsobu přenosu zatížení z jedné součásti do druhé je dělíme:
1. tvarový styk
 je navržen tak, že přenášená síla působí kolmo na tyto stykové plochy.
 plochy se o sebe opírají, a tím se přenáší výkon z jedné součásti na druhou.

2. silový styk
 spojované součásti jsou na sebe pevně přitištěny tak, že mezi spojovanými součástmi vzniká velká třecí síla.
 výkon se z jedné na druhou součást přenáší třením."

Poznámka

Páce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x574c13051269c.zip (172 kB)
Nezabalený formát:
Spoje_a_spojovaci_soucasti.doc (215 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse